thông tin tuyển dụng

Thông báo lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc UBND thành phố Hà Nội từ hạng III lên hạng II
Ngày đăng 09/06/2020 | 10:46  | Lượt xem: 521

Ngày 03/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXTH về Lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc UBND thành phố Hà Nội từ hạng III lên hạng II. \

Xem Thông báo số 10/TB-HĐXTH tại đây