thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc hướng dẫn khung đề án trong thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 06/05/2022 | 13:14  | Lượt xem: 287

Ngày 06/5/2022, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTT thông báo về việc hướng dẫn khung đề án trong thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022.

1. Số lượng, địa điểm, thời gian nộp Đề án

Mỗi thí sinh dự thi nộp 10 quyển Đề án về Hội đồng thi tuyển quận Long Biên (qua phòng Nội vụ).

Thời gian nộp Đề án: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả thi viết. Trường hợp có đơn đề nghị phúc khảo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả phúc khảo. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo thời gian cụ thể nộp Đề án đến thí sinh.

2. Kết cấu của Đề án

Đề án gồm Mở đầu và 04 phần chính.

Cách thức trình bày các phần của Đề án theo mẫu gửi kèm.

3. Điểm xây dựng Đề án: 20 điểm, trong đó:

- Trình bày đúng thể thức, đầy đủ các phần theo quy định: 02 điểm

- Nội dung: 18 điểm

+ Phần I: 03 điểm

+ Phần II: 06 điểm

+ Phần III: 06 điểm

+ Phần IV: 03 điểm.

4. Thể thức trình bày:

Đề án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210mm x 297mm), đóng bìa mềm màu xanh da trời (theo mẫu gửi kèm và không có bìa phụ).

Các đề mục chính đảm bảo đúng mẫu Đề án gửi kèm (cả về nội dung và hình thức, tuyệt đối không có ký hiệu đặc biệt, đánh dấu bài).

Cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5lines.

Quy định về lề của trang soạn thảo: lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang. Trang 1 là trang đầu tiên, bắt đầu từ phần “MỞ ĐẦU”

Mục lục (bắt buộc) và danh mục chữ viết tắt (nếu có) được đặt ngay sau trang bìa, trước phần “Mở đầu” và không đánh số trang.

Hội đồng thi tuyển quận Long Biên thông báo để các thí sinh và thành viên Hội đồng được biết.

Xem toàn bộ thông báo tại đây: Thông báo số 08/TB-HĐTT