thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-04, DX-04A, DX-04B Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên

Ngày đăng 26/08/2020 | 10:26
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi...

THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng ô đất TT3 thuộc ô quy hoạch C14 phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Ngày đăng 23/07/2020 | 11:34
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT7 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề)

Ngày đăng 09/04/2020 | 10:23
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT7 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường...

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT1, TT5, TT6 (Cự Khối)

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:06
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT1, TT5, TT6 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các...

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT2, TT3 (Cự Khối)

Ngày đăng 07/04/2020 | 10:56
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem thực địa và tổ chức đấu giá đối với các thửa đất tại ô TT2, TT3 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT2, TT3 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề)

Ngày đăng 23/03/2020 | 10:38
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT2, TT3 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT1, TT5, TT6 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề)

Ngày đăng 23/03/2020 | 10:26
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT1, TT5, TT6 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất TT4, TT8, TT9 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề)

Ngày đăng 09/03/2020 | 09:26
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất TT4, TT8, TT9 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề)...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô quy hoạch B4/NO1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:22
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô quy hoạch B4/NO1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất G.4/P2 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:12
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất G.4/P2 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ĐX (ĐX-01) phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 08:46
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ĐX (ĐX-01) phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại DX-04 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 08:39
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại DX-04 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn công ty đấu giá hợp danh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 24/10/2019 | 10:32
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn công ty đấu giá hợp danh” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

NỘI DUNG CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA KÊU GỌI ĐẦU TƯ (Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp công viên CV-02 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên)

Ngày đăng 26/07/2019 | 01:48
(1) Tên dự án: Đầu tư cải tạo nâng cấp công viên CV-02 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. (2) Địa điểm, hiện trạng sử dụng đất : Ô đất ký hiệu CV-02 thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng,...