thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Xây dựng HTKT khu đất hồn hợp (gồm các ô qui hoạch: TH2, TH1, CC2, NO01, P02, PX02, CL, KH) và tuyến đường liền kề khu đất (tổng chiều dài 853m) thuộc phường Đức Giang và phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 22/09/2016 | 09:24  | Lượt xem: 4560

Dự án “Xây dựng HTKT khu đất hồn hợp (gồm các ô qui hoạch: TH2, TH1, CC2, NO01, P02, PX02, CL, KH) và tuyến đường liền kề khu đất (tổng chiều dài 853m) thuộc phường Đức Giang và phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội” được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 5108/QĐ-UBND ngày 31/10/2011. Khu đất xây dựng dự án có diện tích khoảng 8,78 ha nằm trong phạm vi Phường Đức Giang, Việt Hưng - quận Long Biên - Hà Nội. Theo Quyết định số 193/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án, Dự án được chia thành 5 gói thầu chính.

Dự án "Xây dựng HTKT khu đất hồn hợp (gồm các ô qui hoạch: TH2, TH1, CC2, NO01, P02, PX02, CL, KH) và tuyến đường liền kề khu đất (tổng chiều dài 853m) thuộc phường Đức Giang và phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội" được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 5108/QĐ-UBND ngày 31/10/2011. Khu đất xây dựng dự án có diện tích khoảng 8,78 ha nằm trong phạm vi Phường Đức Giang, Việt Hưng - quận Long Biên - Hà Nội. Theo Quyết định số 193/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án, Dự án được chia thành 5 gói thầu chính.

- Gói 1: San nền, xây dựng đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, TCGT, thoát nước mưa , thoát nước thải

- Gói 2: Xây dựng hệ thống cấp nước

- Gói 3: Xây dựng hệ thống chiếu sáng

- Gói 4: Xây dựng hệ thống cấp điện và lắp đặt thiết bị

- Gói 5: Di chuyển, xây dựng hoàn trả tuyến điện và viễn thông

Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 385,14 triệu đồng. Trong đó: Xây lắp: 78,88 triệu đồng.

Ngày 30/6/2014 UBND quận Long Biên có Quyết định số 5952/QĐ-UBND phê duyệt phê duyệt kết quả đấu thầu là Công ty TNHH Hồng Trường thi công Gói thầu số 1 "San nền, xây dựng đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, TCGT, thoát nước mưa , thoát nước thải". Ngày 17/6/2014 UBND quận Long Biên có Quyết định số 5590/QĐ-UBND chỉ định Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng An Bình là đơn vị tư vấn giám sát thi công các gói thầu thuộc công trình trên. Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu và chỉ định tư vấn giám sát Ban QLDA đã tiến hành ký kết hợp đồng với các bên và tiến hành bàn giao mặt bằng thi công, công trình trên khởi công ngày 10/7/2014.

Gói thầu số 2 "Xây dựng hệ thống cấp nước" được UBND quận Long Biên phê duyệt phê duyệt thiết kế BVTC-DT tại Quyết định số 7622/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 và phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 9940/Q§/UBND ngày 29/12/2014 đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần xây dựng công trình văn hóa và hạ tầng Hà Nội;

Gói thầu số 3 "Xây dựng hệ thống chiếu sáng" được UBND quận Long Biên phê duyệt phê duyệt thiết kế BVTC-DT tại Quyết định số 6463/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 và phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 9941/Q§/UBND ngày 29/12/2014 đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư điện Long Biên và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thuận An Việt Nam;

Gói thầu số 4 "Xây dựng hệ thống cấp điện và lắp đặt thiết bị và dự toán công trình" được UBND quận Long Biên phê duyệt phê duyệt thiết kế BVTC-DT tại Quyết định số 7624/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 và phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 9942/Q§/UBND ngày 29/12/2014 đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và lắp máy điện;

Gói thầu số 5 "Di chuyển, xây dựng hoàn trả tuyến điện và viễn thông trong phạm vi dự án" được UBND quận Long Biên phê duyệt phê duyệt thiết kế BVTC-DT tại Quyết định số 7623/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 và phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 9943/Q§/UBND ngày 29/12/2014 đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Phước Tài và Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Quốc Sơn;

Hiện nay, các gói thầu do các nhà thầu tiến hành cơ bản đạt được yêu cầu tiến độ thực hiện tạo nên diện mạo cảnh quan đô thị mới và tăng năng lực giao thông cho khu vực./.