thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNH CHÍNH, Y TẾ, VĂN HOÁ TẠI Ô ĐẤT C.6/CC2 (CC-02) PHƯỜNG GIANG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI
Ngày đăng 23/04/2019 | 09:17  | Lượt xem: 592

Nội dung chi tiết xem tại đây