Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ cấp giấy đi đường của đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất

I.Về việc xây dựng kế hoạch/phương án phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp:

1. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có số lượng lao động từ 100 lao động trở lên:

- Khẩn trương hoàn thiện 2 phương án (phương án/Kế hoạch phòng chống dịch (mẫu 01); phương án “3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến”(mẫu 02). Phương án được chuyển về UBND Quận qua phòng Kinh tế trước ngày 03/8/2021.

- Giao phòng Kinh tế: phối hợp với Đảng ủy khối, Liên đoàn lao động, Chi cục thuế, Trung tâm Y tế đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Thẩm định, tham mưu UBND Quận có văn bản chấp thuận để các đơn vị hoạt động đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Thời gian thực hiện xong trước ngày 05/8/2021.

II. Về việc cấp giấy đi đường đối với người lao động của các doanh nghiệp

Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1428/UBND-KT ngày 30/7/2021 của UBND quận về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường đối với người lao động của doanh nghiệp.

Đơn vị chỉ được phép cấp giấy đi đường đối với cán bộ, người lao động của doanh nghiệp trong danh sách người lao động đã đăng ký tại kế hoạch/phương án phòng chống dịch đơn vị lập, gửi UBND quận/UBND phường (quy định tại mục I). Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành lộ trình theo lộ trình đã đăng ký của người lao động. Tuyệt đối không cấp giấy phép đi đường đối với những người không nằm trong danh sách lao động đã đăng ký, chịu trách nhiệm đối với giấy đi đường do đơn vị cấp.

Tài liệu gửi kèm:

1. Công văn 1434/UBND-KT ngày 02/8/2021 của UBND quận Long Biên V/v Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống dịch covid -19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên;

Nội dung chi tiết xem tại đây

2. Mẫu kế hoạch/ phương án phòng chống dịch covid 19 và các phương án xử trí khi các trường hợp mắc covid 19

Tải tài liệu tại đây

3. Các mẫu tài liệu 

TT

Mẫu

Nội dung

Tải về

1

Mẫu số 1

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

 

 

 

 

 

Tại đây

2

Mẫu số 2

Bản cam kếtthực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động với người sử dụng lao động

3

Mẫu số 3

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD với UBND phường

4

Mẫu số 4

Bản cam kếtthực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vịcung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp

5

Mẫu số 5

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụđưa đón người lao động với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh

6

Mẫu số 6

Bản cam kếtthực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vịcung cấp dịch vụvới chủ doanh nghiệp

7

Mẫu số 7

Bảng tự kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh

 

Sau khi hoàn thiện xong hồ sơ, đề nghị các đơn vị, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ thiết yếu scan gửi hồ sơ về địa chỉ mail UBND phường nơi đơn vị mình hoạt động

STT

Phường/ Xã

Email

Số điện thoại

Ghi chú

1

P.Bồ Đề

pbd_longbien@hanoi.gov.vn

0243.2161492

 

2

P. Cự Khối

pck_longbien@hanoi.gov.vn

0243.6706088

 

3

P. Đức Giang

pdg_longbien@hanoi.gov.vn

024.36527101

 

4

P. Gia Thụy

pgt_longbien@hanoi.gov.vn

0243.6522697

 

5

P. Giang Biên

pgb_longbien@hanoi.gov.vn

0243.827.3345

 

6

P. Long Biên

plb_longbien@hanoi.gov.vn

0243.6756354

 

7

P. Ngọc Lâm

pnl_longbien@hanoi.gov.vn

0243.8271462

 

8

P. Ngọc Thụy

pnt_longbien@hanoi.gov.vn

0243.8712199

 

9

P. Phúc Đồng

ppd_longbien@hanoi.gov.vn

0243. 8759859

 

10

P. Phúc Lợi

ppl_longbien@hanoi.gov.vn

0243.6790034

 

11

P. Sài Đồng

psd_longbien@hanoi.gov.vn

0243.38759534

 

12

P.Thạch Bàn

ptb_longbien@hanoi.gov.vn

0243.6756.717

 

13

P. Thượng Thanh

ptt_longbien@hanoi.gov.vn

0243.8272097

 

14

P. Việt Hưng

pvh_longbien@hanoi.gov.vn

0243.8770658