Tin tức dịch viêm phổi ncov

89 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch trong ngày 5/9
Ngày đăng 05/09/2021 | 18:00  | Lượt xem: 463

Trong ngày 5/9, đã có 89 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch được xử phạt hành chính, tổng số tiền 115 triệu đồng.

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 5/9/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chốt cầu Long Biên

0

0

4

0

4

2

2

4

2

Đội lưu động số 1

0

0

9

0

9

4

5

16

3

Đội lưu động số 2

0

0

14

0

14

5

9

14

4

Đội lưu động số 3

0

0

6

0

6

1

5

9

5

Đội lưu động số 4

0

0

6

0

6

1

5

8

6

Đội lưu động số 5

0

0

0

0

0

0

0

0

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

6

0

6

4

2

10

2

Ngọc Lâm

0

0

4

0

4

2

2

4

3

Gia Thụy

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Đức Giang

0

0

8

0

8

6

2

8

5

Ngọc Thụy

0

0

7

0

7

4

3

7

6

Thượng Thanh

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Sài Đồng

0

0

2

0

2

2

0

2

8

Phúc Đồng

0

0

6

0

6

2

4

8

9

Việt Hưng

2

0

2

0

4

2

2

8

10

Long Biên

0

0

4

0

4

1

3

5

11

Thạch Bàn

0

0

2

0

2

0

2

2

12

Giang Biên

0

0

3

0

3

2

1

3

13

Phúc Lợi

0

0

2

0

2

2

0

4

14

Cự Khối

0

0

2

0

2

2

0

3

TỔNG TOÀN QUẬN

2

0

87

0

89

42

47

115