Tin tức dịch viêm phổi ncov

Xử phạt 07 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 07/09/2021 | 16:49  | Lượt xem: 485

Trong ngày 7/9, lực lượng chức năng đã xử phạt 07 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Tổng số tiền phạt 11 triệu đồng

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGÀY

(ngày 7/9/2021)

                   

TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

SỐ VI PHẠM

TỔNG SỐ VI PHẠM

PHÂN TÍCH
KHU VỰC

SỐ TIỀN (triệu đồng)

Không đeo khẩu trang

Không thực hiện giãn cách

Ra đường khi không cần thiết

Cơ sở vi phạm phòng chống dịch

Trong Quận

Ngoài Quận

I

CÔNG AN QUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chốt cầu Long Biên

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Đội lưu động số 1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Đội lưu động số 2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Đội lưu động số 3

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Đội lưu động số 4

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Đội lưu động số 5

0

0

0

0

0

0

0

0

II

PHƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bồ Đề

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Ngọc Lâm

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Gia Thụy

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Đức Giang

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Ngọc Thụy

0

0

2

0

2

1

1

2

6

Thượng Thanh

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Sài Đồng

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Phúc Đồng

0

0

4

1

5

4

1

9

9

Việt Hưng

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Long Biên

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Thạch Bàn

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Giang Biên

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Phúc Lợi

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Cự Khối

0

0

0

0

0

0

0

0

TỔNG TOÀN QUẬN

0

0

6

1

7

5

2

11