Tin tức - Sự kiện nổi bật

Long Biên: Đảm bảo quyền lợi của mỗi cử tri trong ngày bầu cử
Ngày đăng 23/05/2021 | 15:49  | Lượt xem: 1160

Ngày hôm nay 23/5, hơn 214.000 cử tri trên địa bàn quận Long Biên được thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình với việc đi bỏ phiếu, lựa chọn được những đại biểu đại diện cho nhân dân. Trong những trường hợp đặc biệt, Long Biên luôn đảm bảo cử tri được thực hiện quyền lợi của mình qua hòm phiếu phụ.

Đối với các trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Trong cuộc bầu cử lần này, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa điểm cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly tại nhà đã được Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến các địa điểm nêu trên để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. 

Điểm bầu cử số 12, phường Bồ Đề đã được thành lập tại khu vực cách ly tập trung, đảm bảo vừa chống dịch vừa thực hiện tốt quyền lợi và trách nhiệm của cử tri

  •