Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV
Ngày đăng 10/06/2021 | 10:04  | Lượt xem: 4245

Ngày 9/6/2021, Ủy ban Bầu cử quận Long Biên có Nghị quyết số 89 về Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 35 ông, bà (có danh sách kèm theo) đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.