Tin tức - Sự kiện nổi bật

Long Biên: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt 6.462 tỷ đồng
Ngày đăng 15/07/2021 | 09:22  | Lượt xem: 859

Ngày 14/7/2021, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt Quận và cơ sở quý III/2021 về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các phòng, ban, MTTQ và đoàn thể CT - XH Quận; Quận ủy viên theo dõi phường; Trưởng đơn vị: Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trên diện rộng, ảnh hưởng sâu sắc tới sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Do vậy công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Lãnh đạo UBND Quận; cấp ủy, chính quyền các phường đã chủ động nắm bắt, dự báo sát tình hình, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong điều hành ngân sách, đạt được kết quả khả quan so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả khá tốt 6.462 tỷ đồng (đạt 52% dự toán năm, bằng 136% so với cùng kì năm 2020), trong đó: Thuế ngoài quốc doanh đạt 52% (3.775/7.209 tỷ đồng); thuế thu nhập cá nhân đạt 57% (620/1.085 tỷ đồng); tiền sử dụng đất đạt 81% (1.410/1.752 tỷ đồng); thu ngân sách phường 244,6 tỷ đồng đạt 71% dự toán. Tổng chi ngân sách cấp Quận 1.556 tỷ đồng, đạt 44% so với dự toán sau bổ sung năm 2021, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 1.118 tỷ đồng đạt 43%; chi thường xuyên đạt 388 tỷ đồng đạt 47%; ứng vốn ngân sách Quận thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố ước đạt 50 tỷ đồng, đạt 54%; chi ngân sách cấp phường đạt 125,6 tỷ đồng bằng 66% so với dự toán sau bổ sung năm 2021.

Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc; kịp thời xin ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy đã biểu dương, ghi nhận kết quả các Quận và phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND Quận rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, xem xét điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 đối với Quận, phường phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng đề xuất giao dự toán ngân sách chi tiết cho các Phường báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy và trình HĐND Quận. Tập trung chỉ đạo hiệu quả Kế hoạch thực hiện chuyên đề chống thất thu thuế. Quyết liệt trong chỉ đạo công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất đảm bảo tiến độ và số tiền thu theo Kế hoạch. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác điều hành ngân sách. Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Thành phố về những bất cập trong công tác thu ngân sách khi thực hiện mô hình Chính quyền đô thị.

2. Đảng ủy, UBND các phường rà soát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phối hợp với các đơn vị liên quan; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu - chi ngân sách, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, không để phát sinh nợ đọng. Hoàn thành quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 để báo cáo HĐND Quận.

3. Chi cục thuế quận Long Biên tham mưu cho lãnh đạo Quận về công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn Quận; phối hợp với UBND các phường khắc phục các tồn tại trong công tác thu thuế đất phi nông nghiệp; triển khai có hiệu quả chuyên đề về chống thất thu thuế.

4. Kho bạc Nhà nước Long Biên khắc phục các khó khăn của ngành, phối hợp với các đơn vị của Quận đảm bảo hoạt động thu, chi ngân sách trong triển khai mô hình chính quyền đô thị.

5. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách phường bám sát cơ sở; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; quyết liệt chỉ đạo UBND các phường tiếp tục triển khai thu ngân sách trên địa bàn theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, kết quả đã đề ra.

6. Các đoàn thể chính trị - xã hội Quận: chỉ đạo các đoàn thể phường tổng hợp các khó khăn, vướng mắc; để kịp thời xin ý kiến tại kỳ họp HĐND Quận./.