Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kỳ họp chuyên đề - HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 29/10/2021 | 13:06  | Lượt xem: 1155

Sáng ngày 29/10/2021, HĐND quận Long Biên tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền của HĐND

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cùng toàn thể các đồng chí Uỷ viên BTV Quận uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Đại biểu HĐND quận khoá IV; Trưởng các phòng: Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục & đào tạo; Giám đốc: Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, Kho bạc nhà nước và Chủ tịch 14 phường trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cho biết, Năm 2021, năm đánh dấu kết thúc hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời cũng là năm bắt đầu hoạt động của nhiệm kỳ HĐND mới 2021-2026; Thành phố triển khai năm chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Quận triển khai thực hiện chủ đề: “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận Long Biên triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, kéo dài, Chính phủ, Thành phố áp dụng nhiều biện pháp cấp bách, lâu dài để kiểm soát, ổn định tình hình đã tác động ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của Quận. Dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND&UBND Thành phố; sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy Long Biên, HĐND quận tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội”.

Căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn của Quận, trên cơ sở thống nhất với Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ quận và báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ, tại kỳ họp này, HĐND quận đã tập trung xem xét đối với 08 nội dung: (1) Phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên; (2) Xem xét  dừng triển khai nghiên cứu chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố  sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên; (3) Cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố  sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên (01 dự án đường giao thông); (4) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách phường đến ngày 01/7/2021 thực hiện chuyển ngân sách Quận (dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND phường Gia Thụy); (5) Xem xét bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2021 (bổ sung danh mục và KH vốn 15 dự án, điều chỉnh giảm KH vốn 30 dự án, điều chỉnh tăng KH vốn 16 dự án, bổ sung danh mục và KH vốn 04 dự án); (6) Xem xét sử dụng ngân sách quận để triển khai thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; (7) Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021; (8) Xem xét bổ sung hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc Quận (Đợt 3 - năm 2021) và hỗ trợ kinh phí cho UBND các huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận và đồng chí Đinh Thị Thu Hương, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận, trình bày các Tờ trình của UBND quận tới kỳ họp. Trên cơ sở tờ trình của UBND quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến phát biểu của Thường trực HĐND quận, Chủ tịch UBND quận, 100% Đại biểu đều thống nhất thông qua 08 Nghị quyết tại kỳ họp.

 Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Để sớm triển khai đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND quận cần tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bám sát tinh thần của chủ đề công tác năm 2021 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”./.