Tin tức - Sự kiện nổi bật

Họp thường trực Hội đồng nhân dân
Ngày đăng 02/12/2021 | 05:35  | Lượt xem: 930

Chiều ngày 01/12/2021, Thường trực HĐND quận đã họp để kiểm điểm công tác của Thường trực HĐND khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026 trong năm 2021; thông qua Kế hoạch công tác năm 2022, Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận; dự kiến điều chỉnh phân công Tổ đại biểu HĐND và nội dung lấy phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ. Đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận chủ trì cuộc họp

 Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận báo cáo kiểm điểm tập thể thường trực HĐND quận năm 2021. Trong năm 2021, Thường trực HĐND quận chủ động triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của các cấp đến các đồng chí trong Thường trực HĐND, các ban HĐND quận; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quý, năm và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND theo đúng quy định. Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo, phối hợp với UBND quận và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND quận đảm bảo đúng luật định. Đặc biệt, đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả trong năm 2021, tập thể Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo, tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND quận (02 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp thường kỳ năm 2021), ban hành 33 nghị quyết; duy trì tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND quận thường kỳ để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định; Thường trực HĐND quận, các Ban của HĐND quận đã xây dựng Kế hoạch và triển khai 22 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề. Năm 2021 đã tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ X, XI HĐND quận, tổng hợp 184 kiến nghị của cử tri gửi UBND quận để rà soát, giải quyết và trả lời theo quy định (Kỳ họp thứ X: 106 kiến nghị; trước kỳ họp thứ XI 78 kiến nghị). Thường trực HĐND quận phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ quận và các phường tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố; kịp thời tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri về đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố theo quy định. Tiếp đó cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm các thành viên của Thường trực HĐND quận và tiến hành biểu quyết phân loại tập thể, cá nhân lãnh đạo HĐND quận năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận trình bày báo cáo kiểm điểm công tác Thường trực HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026 trong năm 2021
 

Cuộc họp chuyển sang nội dung thông qua kế hoạch công tác năm 2022 của Thường trực HĐND quận. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Thường trực HĐND, đồng chí Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao về bản dự thảo kế hoạch công tác năm 2022 đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 04 của Quận uỷ về quản lý đất công, đất nông nghiệp và đề nghị tiếp tục đẩy mạnh giám sát về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn quận.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận, dự kiến điều chỉnh tổ đại biểu HĐND và tiến hành lấy phiếu bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh Trưởng, phó các ban HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026./.