Tin tức - Sự kiện nổi bật

Nét mới trong công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ quận Long Biên
Ngày đăng 13/12/2021 | 15:50  | Lượt xem: 1526

Ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Quy định số 239-QĐ/QU về nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi cơ sở đảng thuộc Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Quy định, các đồng chí UVTV Quận ủy, Quận ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi cơ sở đảng có trách nhiệm định kỳ hằng quý dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đặc biệt quan tâm dự họp với các chi bộ có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực tế.

Căn cứ Quy định của Ban Thường vụ Quận ủy và điều kiện thực tế của các tổ chức cơ sở đảng thuộc phạm vi phụ trách, các đồng chí UVTV Quận ủy, Quận ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi cơ sở đảng đã chủ động phối hợp với đảng ủy cơ sở để bố trí dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc trong quý IV năm 2021. Quá trình tổ chức sinh hoạt đảng, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thực hiện đầy đủ các bước trình tự, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Trong sinh hoạt đã tạo được không khí dân chủ, cởi mở để thảo luận xây dựng nghị quyết chi bộ và triển khai thực hiện, bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Đồng thời, đảng viên trong các chi bộ trực thuộc (có UVTV Quận ủy, Quận ủy viên dự sinh hoạt) cũng thấy được sự quan tâm của Quận ủy đối với việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Các đồng chí UVTV Quận ủy phụ trách, Quận ủy viên theo dõi cơ sở đảng cũng có điều kiện gần gũi, gắn bó hơn với các cơ sở đảng  đúng theo tinh thần của Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Việc dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là một nội dung mới trong công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ quận Long Biên. Quá trình thực hiện, các đồng chí UVTV Quận ủy, Quận ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi cơ sở đảng đã nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình, chủ động bám sát cơ sở đảng, kịp thời phối hợp với cấp ủy cơ sở phát hiện, xử lý các vướng mắc phát sinh góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Một số hình ảnh dự sinh hoạt tại các chi bộ: