Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 14/12/2021 | 16:30  | Lượt xem: 1580

Sáng ngày 14/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá IV tiến hành hội nghị lần thứ 09. Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì và kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi Quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Trưởng các phòng, ban và đoàn thể CT-XH Quận; Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo thực hiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Tờ trình của BTV Quận ủy về Quy định quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ. Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2022; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Quận và của UBKTQU năm 2022. Báo cáo công tác quản lý tài chính Đảng năm 2021. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (giai đoạn 2021-2025). Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Năm 2021, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, dân chủ, khoa học, khẩn trương, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, đạt được một số kết quả nổi bật: hoàn thành toàn diện 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: 5/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch giao; 11/16 chỉ tiêu đạt kế hoạch giao; trong đó một số chỉ tiêu khó như thu ngân sách đạt 101,53 %; Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ động trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo sát sao trọng tâm là triển khai thực hiện thí điểm chính quyền đô thị; Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị được phát huy.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu đã thống nhất với các dự thảo văn bản; thảo luận tập trung làm rõ các kết quả của đơn vị đã đạt được năm 2021, các kiến nghị, đề xuất; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ; trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đại biểu dự Hội nghị, ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thống nhất các văn bản được trình bày và xin ý kiến tại Hội nghị.

2. Yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:

(1) Tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch năm 2022 của Thành ủy, Quận ủy; hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản trong nửa đầu nhiệm kỳ, tạo động lực hoàn thành toàn diện chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 ngày thành lập Quận (6/11/2003 - 6/11/2023).

(2) Ưu tiên ở mức cao nhất công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo đồng bộ, các giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 trong tình trạng bình thường mới.

(3) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố, Quận; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022.

(4) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng tâm thực hiện bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, CCVC, NLĐ quận Long Biên gắn với thực hiện hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận trong trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Quận nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(5) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Quốc phòng, An ninh năm 2022.

(6) Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2023). Thực hiện tốt Đề án "Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2021 - 2026".

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận kết luận Hội nghị

Các giải pháp cụ thể:

(1) Tập trung xây dựng các kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Quận ủy, 10 chương trình Thành ủy năm 2022 ngay từ đầu năm, xong trong tháng 01/2022.

(2) Tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: Xác định chủ đề công tác năm của Quận, thống nhất về đường lối lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Triển khai Đề án đổi mới Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Kiểm soát công việc hiệu quả thường xuyên gắn với tiêu chí chuyên nghiệp, đơn giản hóa công việc, thực hiện giảm họp.

(3) Thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Thành phố “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển“, xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy định luân chuyển điều động cán bộ, tạo sự đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ, khắc phục tình trạng trì trệ.

(4) Xác định rõ nhiệm vụ chính trị, nhóm công trình cần quan tâm, ưu tiên: nhiệm vụ, công trình hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Quận; hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh của Quận năm 2022 và chỉ tiêu xây dựng Đảng; Nhóm nội dung ngăn chặn nguy cơ và giải quyết khuyết điểm tồn tại năm 2021

(5) Phát động phong trào và các đợt thi đua năm 2022 trong toàn Đảng bộ, các cấp các ngành, địa phương, đơn vị và trong toàn dân.

3. Giao nhiệm vụ:

- Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Quận ủy; Ban chủ nhiệm các Chương trình, cơ quan Thường trực các Chương trình tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy để hoàn thiện và ban hành chính thức các văn bản, nghiên cứu thống nhất chủ đề công tác năm 2022 của Quận (Tiếp tục thực hiện Năm Dân vận khéo gắn với một nhiệm vụ cụ thể). 

- Giao Văn phòng Quận ủy, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 để đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị