Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 30/03/2022 | 10:35  | Lượt xem: 816

Ngày 29/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá IV tiến hành hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì và kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi Quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Trưởng các phòng, ban và đoàn thể CT-XH Quận; Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với các văn bản: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu đã thống nhất với các dự thảo Báo cáo; thảo luận tập trung làm rõ các kết quả của đơn vị đã đạt được trong quý I năm 2022, các kiến nghị, đề xuất; những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận kết luận hội nghị 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ; trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đại biểu dự Hội nghị, ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua các dự thảo:

(1) Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022;

(2) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

2. Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo chỉ đạo UBND Quận, Văn phòng Quận ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy để hoàn thiện và ban hành văn bản chính thức, làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

3. Yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận và cơ sở tập trung thực hiện một số nội dung sau:

(1) Tập trung thực hiện các Kế hoạch thực hiện 3 Chương trình công tác của Quận ủy, 10 Chương trình công tác của Thành ủy năm 2022 hiệu quả; đảm bảo tiến độ đề ra.

(2) Việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố và Quận:

- Về chủ đề năm của Thành phố: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT; xây dựng chính quyền điện tử và đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời xử lý các vi phạm.

- Về chủ đề năm của Quận: Chỉ đạo hiệu quả các mô hình đã đăng ký; làm điểm các mô hình về chỉnh trang đô thị; tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

(3) Lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện chính quyền đô thị.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác thu - chi ngân sách; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, TTXD, VSMT; triển khai các dự án chào mừng 20 năm ngày thành lập Quận.

(5) Chỉ đạo tổ chức 02 kỳ họp HĐND Quận: chuyên đề và kỳ họp thứ 4 - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

(6) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, kỳ thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT quốc gia. 

(7) Triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước trong quý II/2022 phù hợp với tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn Quận.

(8) Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/QU, ngày 24/2/2022 của Quận ủy về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận (6/11/2003 - 6/11/2023)./.

(9) Chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13CT/TU, ngày 02/3/2022 của Thành ủy, Thông tri của Quận ủy gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU, ngày 30/12/2020 của Quận ủy về tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận; Thông tri thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 02/3/2022 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố HN; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 22/2/2022 của Thành uỷ Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Giao Văn phòng Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 để các cơ quan, đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện./.