Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận ủy Long Biên quán triệt kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ
Ngày đăng 19/04/2022 | 09:21  | Lượt xem: 501

Sáng ngày 15/4/2022 tại Hội trường Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị quán triệt Kế hoạch 112-KH/QU ngày 08/4/2022 về rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với cấp ủy, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể CT- XH Quận; Bí thư tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng chí Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã quán triệt các nội dung của kế hoạch, trong đó đồng chí nêu rõ về nguyên tắc, một số nội dung mới, thay đổi so với trước đây như chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, không quy hoạch chức vụ đang đảm nhiệm; mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá ba cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh ở cùng một cấp phê duyệt quy hoạch. Cán bộ được đưa vào quy hoạch phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, lấy chất lượng là chính; gắn kết giữa các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; phấn đấu quy hoạch đảm bảo cơ cấu 03 độ tuổi (khoảng cách giữa các độ tuổi là 05 năm); kiên quyết không giới thiệu đưa vào quy hoạch những cán bộ suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín thấp. Cán bộ được đưa vào quy hoạch cho nhiệm kỳ hiện tại phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên đối với cán bộ thuộc đối tượng 1 và còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 02 nhiệm kỳ (120 tháng) trở lên đối với cán bộ thuộc đối tượng 2 tính từ thời điểm rà soát, bổ sung quy hoạch. Cán bộ được đưa vào quy hoạch cho nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng) đối với cán bộ thuộc đối tượng 1 và còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 02 nhiệm kỳ (120 tháng) trở lên đối với cán bộ thuộc đối tượng 2 tính từ thời điểm tính tuổi quy hoạch. Hệ số quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ 1,0 đến 1,5 lần so với số lượng theo quy định. Cán bộ nữ từ 25% trở lên; có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý cấp Quận, cơ sở. Danh sách cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch được thông báo công khai trong cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, quản lý, sử dụng quy hoạch. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cấp ủy cơ sở phê duyệt quy hoạch các chức danh theo thẩm quyền quản lý, cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp về kết quả phê duyệt quy hoạch để quản lý theo quy định. Ngoài ra, đối với một số trường hợp đặc thù (như Công an, Quân đội, Cựu chiến binh) cần lưu ý căn cứ phương pháp tính độ tuổi căn cứ theo Quy định của Bộ công an; Bộ Quốc phòng; Điều lệ hội Cựu chiến binh.

Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 03 tháng.

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND Quận phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã nhấn mạnh một số nội dung, yêu cầu các cấp ủy tập trung thực hiện đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

1. Đối với quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại đã được rà soát, các cấp ủy tập trung đối với quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 2025-2030);

2. Quan tâm, lưu ý về hệ số quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra các cấp từ 1,0 đến 1,5 lần so với số lượng quy định;

3. Cơ cấu độ tuổi, khoảng cách giữa các độ tuổi là 5 năm; cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đối với cấp quận, 35 tuổi đối với cấp cơ sở, đảm bảo từ 15% trở lên. Cán bộ nữ từ 25% trở lên, có cán bộ nữ trong quy hoạch chức danh cấp ủy, lãnh đạo, cấp quận và cơ sở;

4. Đối với tiêu chuẩn nhân sự quy hoạch, ngoài tiêu chuẩn chung của các chức danh, lưu ý các quy định của các ngành;

5. Các cấp ủy trực thuộc tập trung triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, hoàn thành chậm nhất 21/4/2022. Hàng năm tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung hoạch theo quy định.