Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận Long Biên: Duy trì chỉ số cải cách hành chính ổn định, thứ hạng cao trong nhiều năm
Ngày đăng 29/04/2022 | 16:08  | Lượt xem: 409

Tại Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND thành phố ngày 28/4/2022, quận Long Biên tiếp tục duy trì chỉ số CCHC ổn định, thứ hạng cao, năm 2021: đạt 93,01%, xếp thứ 3/30 đơn vị quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch 216/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thành phố triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã; để hoàn thành chỉ tiêuChỉ số CCHC của quận thuộc nhóm 3 đơn vị dẫn đầu thành phố” theo Chương trình 01-CT/QU ngày 15/10/2020 của Quận uỷ về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”, ngay từ đầu năm UBND quận đã chỉ đạo, triển khai kịp thời đầy đủ toàn diện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2021 với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC: ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, xác định rõ các nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, kết quả cần đạt được, trách nhiệm triển khai của từng đơn vị cụ thể, rõ ràng; kiểm tra, kiểm soát chất lượng, tiến độ thực hiện kế hoạch công tác CCHC gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, tập trung các giải pháp thực hiện cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hình thành các nền tảng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành chung của quận, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, sau khi thành phố ban hành bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các quận, huyện, thị xã giai đoạn 2021-2025, mặc dù có nhiều nội dung, tiêu chí đánh giá khác, mới so với giai đoạn 2017-2020 nhưng kết qủa thực hiện bộ chỉ số CCHC năm 2021 của quận đã đạt được kết quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2021 của UBND thành phố ngày 28/4/2022, quận Long Biên tiếp tục duy trì chỉ số ổn định, thứ hạng cao: chỉ số CCHC năm 2021 đạt 93,01%, xếp thứ 3/30 đơn vị quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ 2 quận thực hiện hoàn thành chỉ tiêu do Quận ủy giao khi triển khai thực hiện Chương trình 01-CT/QU ngày 15/10/2020 của Quận uỷ và là năm thứ 6 liên tiếp thuộc nhóm 3 đơn vị đứng đầu thành phố về chỉ số CCHC. Bên cạnh việc thực hiện tốt bộ chỉ số CCHC đánh giá công tác CCHC của các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố; quận đã tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các phường, năm 2021 UBND quận đã công bố chỉ số CCHC của UBND 14 phường, trong đó phường Thượng Thanh là đơn vị đạt chỉ số CCHC cao nhất 92,5%, phường Cự Khối là đơn vị đạt chỉ số thấp nhất 78,4%; UBND quận đã khen thưởng đối với 6 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện bộ chỉ số CCHC khối phường.

Cũng tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC do UBND thành phố tổ chức, UBND quận Long Biên, UBND phường Thượng Thanh đã được UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích vượt bậc trong CCHC năm 2021.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên (đứng thứ tư từ trái sang) nhận Bằng khen của UBND Thành phố

Để duy trì những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt kế hoạch công tác CCHC năm 2022, cần tập trung thực hiện nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của sự phục vụ, rà soát kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch TTHC, quy trình giải quyết TTHC, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị. Chú trọng việc xử lý công việc và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, công việc của cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC

Căn cứ kết quả thực hiện chỉ số CCHC năm 2021, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng triển khai công tác CCHC của UBND quận, phường và từng cơ quan, đơn vị./.