Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận Long Biên quyết liệt chỉ đạo triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Ngày đăng 04/01/2023 | 10:52  | Lượt xem: 975

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 22/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; Quận Long Biên đã chủ động triển khai kịp thời phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” đến các tổ chức cơ sở đảng trên toàn Đảng bộ quận.

Sổ tay Đảng viên điện tử” là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố Hà Nội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố… đồng thời, đây cũng là công cụ nắm bắt, quản lý đảng viên hiệu quả.

Công tác quán triệt cài đặt, đăng ký sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được thực hiện đồng loạt từ Quận đến cơ sở, thông qua các hội nghị triển khai của Quận, cơ sở lồng ghép với buổi sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023. Một số nơi còn tổ chức “Ngày hội ra quân” hỗ trợ cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đến sáng ngày 04/01/2023, toàn Đảng bộ Quận Long Biên đã có khoảng 6.000 đảng viên đã cài đặt thành công phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” trên tổng số khoảng 11.000 đảng viên đủ điều kiện cài đặt ứng dụng phần mềm (có điện thoại thông minh).

Triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” là nhiệm vụ mới và có những khó khăn, vướng mắc nhất định nhưng với sự quan tâm, tin tưởng của Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ cho Quận ủy Long Biên “làm điểm”; Với phương châm vừa làm vừa  rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, quận Long Biên quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ thời gian và ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong thực tiễn./.

Một số hình ảnh triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”: