Tin tức - Sự kiện nổi bật

Giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
Ngày đăng 19/11/2015 | 08:47  | Lượt xem: 1285

Sáng ngày 05/11/2015, UBND quận tổ chức cuộc họp để Giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 34/2013/NĐ-CP tại phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Thượng Thanh

 

Sáng ngày 05/11/2015, UBND quận tổ chức cuộc họp để Giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 34/2013/NĐ-CP tại phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Thượng Thanh.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Huy Chiến - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND; Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban 61 Sở xây dựng; phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKĐĐ Hà Nội chi nhánh quận Long Biên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường: Đức Giang, Ngọc Lâm, Thượng Thanh; Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Long Biên.

Sau khi nghe đại diện Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Long Biên báo cáo kết quả thực hiện, tiến độ bán nhà theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP và một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đã tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất kiến nghị và đóng góp các các giải pháp để tháo gỡ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Chiến - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận kết luận với 06 nội dung sau:

1. Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm rà soát, phân loại 680 trường hợp chưa ký hợp đồng mua nhà (trong đó có 257 trường hợp đã nộp hồ sơ, 423 trường hợp chưa nộp hồ sơ), xác định những khó khăn vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể chuyển UBND quận Long Biên để phối hợp giải quyết;

2. Sau khi có kết quả rà soát, phân loại; Công ty phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường Long Biên, UBND các phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm soát;

3.Đối với 423 trường hợp chưa nộp hồ sơ tại công ty, đồng chí Phó chủ tịch UBND quận giao UBND các phường phối hợp với Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Long Biên thông báo đến từng hộ để lập hồ sơ ban đầu theo hướng dẫn của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội;

4.UBND quận giao phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường phối hợp với Công ty TNHH MTV QL và PT nhà Hà Nội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập và hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp vướng mắc tại quận, UBND quận chủ động xin ý kiến của Sở Xây dựng đối với từng trường hợp cụ thể;

5.Hàng tháng UBND quận tổ chức giao ban với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội để kiểm điểm tiến độ thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc;

6.Đối với các hồ sơ đã nhận, đề nghị công ty tập hợp danh sách giải quyết từng trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc xác nhận của UBND phường, đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội chủ động phói hợp với UBND phường để giải quyết.