Tin tức - Sự kiện nổi bật

Công tác tuyên giáo – Đào tạo bồi dưỡng cuối năm 2019: Chủ động, sáng tạo hoàn thành mục tiêu, tiến độ
Ngày đăng 26/10/2019 | 03:54  | Lượt xem: 820

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đường Hoài Nam – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận sáng ngày 25/10/2019.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã khái quát bộ máy, nhân sự 02 đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 10 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch công tác năm, 100% nhiệm vụ được triển khai đảm bảo tiến độ, một số nội dung còn vượt tiến độ đề ra. Khắc phục những khó khăn về thiếu cán bộ, cơ sở vật chất – kỹ thuật còn hạn chế, 02 đơn vị đều đã có những sáng kiến, sáng tạo, chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được một số kết quả như: tham mưu, hướng dẫn và tổ chức 51 hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị với trên 97% đảng viên tham dự; hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện chuyên đề năm 2019; bàn giao 93 kế hoạch tu dưỡng của lãnh đạo cấp quận cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phục vụ giám sát thực hiện; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, có 47/49 vấn đề đã được giải quyết triệt để; công tác biên tập báo cáo chính trị và tuyên truyền đại hội vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra… Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức 63 lớp với 16.837 lượt học viên, đạt 117% kế hoạch năm 2019.

Thông qua các ý kiến phát biểu và đề xuất kiến nghị của lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đường Hoài Nam đã ghi nhận những kết quả đạt được của 02 đơn vị, nhất là tinh thần sáng tạo, chủ động và quyết liệt trong tham mưu chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tại quận; các mô hình hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; định lượng và giải quyết triệt để các vấn đề dư luận phản ánh; tham mưu biên tập văn kiện, tuyên truyền đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV bài bản, cụ thể; chất lượng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng được nâng cao…

Đồng tình với các kiến nghị, đề xuất của 02 đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kết luận trong thời gian cần tập trung hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2019; tham mưu chỉ đạo sâu hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; chủ động trong thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội theo phân công, nhất là công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, 02 đơn vị cần tiếp tục phát huy sự sáng tạo, linh hoạt trong công tác tham mưu để hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra theo đúng tiến độ.