Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 28/10/2019 | 17:09  | Lượt xem: 780

Sáng ngày 28/10/2019, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Thanh tra Thành phố.

Về phía quận Long Biên, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Lãnh đạo UBND quận, Chánh Văn phòng Quận ủy và Chánh Văn phòng HĐND&UBND Quận.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng năm 2019 gắn với rà soát, tổ chức thực hiện 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ động thực hiện các nội dung về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp: Làm tốt công tác quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, bài phát biểu của Tổng Bí thư trung ương Đảng; sớm thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội; quan tâm công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện, rà soát bổ sung quy hoạch, dự kiến Phương án nhân sự đáp ứng lộ trình, tiến độ theo kế hoạch. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, UVTV, các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo đánh giá tổng kết 03 chương trình công tác của Quận ủy gắn với 08 chương trình công tác của Thành ủy. Việc tổng kết các chương trình công tác của cấp ủy được tổ chức từ cơ sở tới quận, làm cơ sở để chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ quận trình tại Đại hội. Quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố: Giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng theo Nghị quyết 15 của Thành ủy (thuộc thẩm quyền của quận); hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nội dung do Thành phố giao; khẩn trương triển khai thực hiện Đề án 21-ĐA/TU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và sáp nhập tổ dân phố theo Thông tư 14/TT-BVN, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đảm bảo ổn định tình hình ở các địa phương. Hoàn thành giải thể chi bộ cơ quan phường, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố theo Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như các bài học kinh nghiệm trong công tác sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố; sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Quận cần tập trung chỉ đạo một số nội dung như sau:

Đối với công tác “sắp xếp tổ chức, bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố” cần tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động đối với các cán bộ nghỉ công tác; tổ chức, bộ máy sau sắp xếp phải ổn định và hiệu quả. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025: chuẩn bị tốt phương án nhân sự từ Quận tới cơ sở, chủ động thực hiện công tác nhân sự gắn với việc thực hiện chủ trương mô hình chính quyền 2 cấp, kiểm soát kế hoạch, tiến độ chuẩn bị đại hội; tập trung lãnh đạo chỉ đạo đại hội chi bộ TDP, tạo các mô hình điểm, đánh giá ngay từ đại hội ở tổ dân phố; quan tâm chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổ chức triển khai tổng kết, đánh giá từ cơ sở 3 Chương trình công tác của Quận ủy gắn với 8 Chương trình công tác của Thành ủy thực chất, hiệu quả. Chủ động kiến nghị, đề xuất, phối hợp với sở, ngành Thành phố để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng theo Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy; nắm bắt tình hình và giải quyết những vụ việc phát sinh từ cơ sở nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.