Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đoàn giám sát Quận ủy làm việc với 6 đơn vị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 04/11/2019 | 15:12  | Lượt xem: 998

Đoàn giám sát được thành lập theo Quyết định 1028-QĐ/QU ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên do đồng chí Đường Hoài Nam – Phó Bí thư thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn, từ ngày 22/10/2019 đến 01/11/2019 đoàn tiến hành giám sát đối với Đảng ủy và các đồng chí Bí thư Đảng ủy 6 phường: Ngọc Lâm, Phúc Lợi, Cự Khối, Sài Đồng, Đức Giang, Ngọc Thụy về công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường: các Đảng bộ phường được giám sát đã thành lập 3 tiểu ban và các tổ công tác chỉ đạo đại hội chi bộ. 100% các Đảng ủy phường đều tổ chức nghiêm túc việc học tập, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 179-QĐ/TW và các văn bản về công tác chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bằng nhiều hình thức phong phú. Chủ động tổng kết 3 chương trình công tác của Quận ủy. Đồng thời, ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, chủ động hướng dẫn chi bộ trực thuộc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm. Kết quả tiến độ thực hiện của các tiểu ban cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Công tác quy hoạch nhân sự cấp ủy, các chức danh nhiệm kỳ 2020-2025; cán bộ thuộc diện BTV Quận ủy quản lý: các đơn vị được giám sát đã thực hiện đầy đủ trình tự quy hoạch theo Kế hoạch số 102-KH/QU ngày 18/8/2017 và Kế hoạch số 186-KH/QU ngày 12/4/2019 của Quận ủy.

Về việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn Quận"; sáp nhập TDP trên địa bàn quận theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã được Đảng ủy phường tuyên truyền, quán triệt và thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, dư luận trong nhân dân trên địa bàn phường. Đối với người hoạt động không chuyên trách đang làm việc tại Cơ quan UBND phường, Đảng ủy đã chủ động làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư để đề ra các phương án tối ưu về nhân sự.

Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận những kết quả của các Đảng ủy phường được giám sát trong công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, công tác quy hoạch nhân sự cấp ủy. Đồng chí đề nghị Đảng ủy tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản, các hoạt động hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các tiểu ban phục vụ đại hội; bám sát các hướng dẫn của cấp trên để chủ động hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ công tác chuẩn bị đại hội đồng thời hướng dẫn các chi bộ trực thuộc theo hướng cầm tay chỉ việc; quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, nhân dân; tuyên dương, vinh danh những cán bộ đã nghỉ công tác; quan tâm đến những điểm “nóng”, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư không để xảy ra bức xúc trong nhân dân, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Một số hình ảnh của Đoàn giám sát:

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy phường Ngọc Lâm

 

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy phường Ngọc Thụy
Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy phường Phúc Lợi

 

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy phường Đức Giang

 

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy phường Sài Đồng