Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 11/12/2019 | 10:58  | Lượt xem: 1081

Chiều ngày 10/12/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III tiến hành hội nghị lần thứ 20. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ chủ trì và kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi quận; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND quận, Phó trưởng ban xây dựng Đảng, VPQU, Trung tâm BDCT; Trưởng các phòng, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Chủ đề công tác năm 2020 của quận Long Biên.

Năm 2019, với sự tập trung, quyết liệt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Quận đã tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ đề của Quận “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp- Văn minh” với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Một số chỉ tiêu KT-XH hoàn thành sớm và vượt cao so với kế hoạch như: thu ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giảm nghèo, cai nghiện. Chỉ đạo quyết liệt, xử lý hiệu quả một số vấn đề nổi cộm tồn tại từ nhiều năm trước. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức thành công tuyển dụng công chức cấp phường và viên chức khối giáo dục năm 2019. An sinh xã hội được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đáp ứng tiến độ và yêu cầu.

Công tác quán triệt, triển khai sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố được triển khai hiệu quả với nhiều đổi mới. Hoàn thành việc giới thiệu đảng viên, quần chúng ưu tú là cảm tình đảng của chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại tổ dân phố. Triển khai việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố gắn với sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn theo Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy với sự đồng thuận, nhất trí cao từ cơ sở, không phát sinh đơn thư, không hình thành “điểm nóng”, duy trì ổn định về an ninh chính trị. Triển khai hiệu quả, sáng tạo phong trào “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên và đại hội MTTQ cấp Quận và cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, UBKT Quận ủy năm 2019; Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, UBKT Quận ủy năm 2020.

Giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận, Văn phòng Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, UBKT Quận ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy để tham mưu hoàn thiện và ban hành chính thức các văn bản làm cơ sở tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở:

- Tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng bộ Quận lần thứ III và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Triển khai các kế hoạch công tác năm 2020, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 gắn với triển khai chủ đề năm công tác của Thành phố “Cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 chào mừng đại hội Đảng các cấp”, tiếp tục thực hiện chủ đề Quận “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”.

- Tổ chức các hoạt động chào xuân Canh Tý năm 2020 đảm bảo an toàn, chu đáo, đầy đủ về chế độ chính sách. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày Lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020.

- Tập trung công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 3. Giao Văn phòng Quận ủy, căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy ban hành Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 để các cấp, các ngành căn cứ tổ chức thực hiện./.