Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 15/12/2019 | 21:40  | Lượt xem: 1141

Kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 12/12 đến ngày 13/12/2019 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận trình tại kỳ họp; nghe thông báo về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên năm 2019.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Các đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự; Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và đại diện cử tri 14 phường trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận khẳng định: Năm 2019 là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quận thực hiện năm chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, bên cạnh chủ đề chung của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Quận chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở. Công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đồng thời, chú trọng đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các lĩnh vực.

(Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận trình bày báo cáo tóm tắt kinh tế - xã hội năm 2019)
 

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch đúng hướng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch (Hoàn thành 13/14 chỉ tiêu Thành phố giao, 15/16 chỉ tiêu HĐND quận giao); trong đó, một số chỉ tiêu vượt cao: Thu ngân sách đạt 163%, cấp GCNQSD đất đạt 208%, chỉ tiêu thoát nghèo đạt 604%, cai nghiện bắt buộc đạt 224%. Chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” được tập trung triển khai và đạt kết quả rõ nét, đã tạo ra sức lan toả trong việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, góp phần tạp nên diện mạo đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp cho từng tuyến đường, trong các TDP và khu vực công cộng trên địa bàn. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát triển; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Vi phạm trật tự xây dựng (đặc biệt các dự án vốn ngoài ngân sách) còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn; Tiến độ thực hiện GPMB ở một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; Công tác giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thấp, công tác quyết toán, bàn giao còn chậm; Việc xử lý các vi phạm về đất đai theo Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên Môi trường còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác lập hồ sơ vi phạm; Hoạt động của một số nhà văn hoá TDP chưa đúng theo mô hình được phê duyệt…

(Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - PCT.UBND quận trình bày các tờ trình tới kỳ họp)
 

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Tờ trình về phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên và phương án ứng vốn cho các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù năm 2020; Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và các tờ trình về việc xem xét cho ý kiến, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 11 dự án ĐTXD thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Qua kỳ họp, các đại biểu HĐND quân khoá III đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND quận về hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020; Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các Tổ Đại biểu; Thông báo cáo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; Báo cáo của Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

(Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận trình bày các tờ trình về công tác nhân sự)
 

Về công tác nhân sự, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND quận khóa III đối với ông Nguyễn Thiệu Sơn - Nguyên Chánh Thanh tra; ông Nguyễn Văn Thắng - Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị; bà Vũ Thị Thành - Nguyên Trưởng phòng Nội vụ do nghỉ hưu và chuyển công tác; đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND quận khóa III đối với ông Nguyễn Huy Hoàng - Chánh Thanh tra; bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nội vụ và ông Hoàng Hải - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã chất vấn trực tiếp về kết quả thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc; các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy và tiến độ khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý tài sản công. Phần trả lời chất vấn của đại diện UBND quận và các ngành cơ bản đã giải đáp được những thắc mắc của cử tri và đại biểu.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận đã thảo luận, phân tích kĩ, toàn diện các vấn đề và quyết nghị thông qua 13 nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt chủ toạ kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cảm ơn sự quan tâm, đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri trong toàn quận, các cấp, các ngành, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu HĐND quận khoá III; đồng thời nhấn mạnh: Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc ngay từ ngày đầu, tháng đầu các chương trình của cấp uỷ, nghị quyết của HĐND quận và các kế hoạch công tác năm. Triển khai nhiệm vụ phải gắn với từng công việc cụ thể, rõ địa chỉ cụ thể và tăng cường sâu sát với cơ sở. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ."./.

(Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận kết luận phiên chất vấn)