Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hơn 200 cán bộ chủ chốt Quận được quán triệt nội dung chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020
Ngày đăng 17/12/2019 | 23:49  | Lượt xem: 1418

Sáng ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp sóng trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội, tại phòng họp số 2 và hội trường quận ủy Long Biên đã có đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Quận ủy cùng hơn 200 đồng chí cán bộ chủ chốt Quận tham dự học tập.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên hội đồng lý luận trung ương giới thiệu về chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị tại hội trường Quận ủy

Trao đổi về những điểm nhấn cần thiết, GS.TS Hoàng Chí Bảo lưu ý, khi nghiên cứu chuyên đề phải coi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, trọn vẹn để tránh tình trạng trùng lặp, rườm rà, dàn trải. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân. Cần coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Đồng chí Báo cáo viên cũng đã khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam đã đúc kết 03 bài học kinh nghiệm lớn để "về đích" trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đó là: Lấy dân làm gốc; tôn trọng sự thật khách quan và thực hành dân chủ… Nội dung chủ đề năm 2020 có ý nghĩa thiết thực giáo dục, định hướng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đề nghị cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 4/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Căn cứ sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai chuyên đề năm 2020 thiết thực, cụ thể, theo hướng lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung thực hiện, gắn với trách nhiệm nêu gương, quy tụ xây dựng đoàn kết của người đứng đầu; đưa việc học tập, triển khai chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, để chuyên đề được triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.