Tin tức - Sự kiện nổi bật

Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2019
Ngày đăng 20/12/2019 | 17:30  | Lượt xem: 1247

Sáng 18/12/2019 và chiều ngày 20/12/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức kiểm điểm năm 2019 đối với tập thể Ban Thường vụ và ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và các đồng chí cán bộ các ban xây dựng Đảng Thành ủy trực tiếp theo dõi quận Long Biên.

Toàn cảnh Hội nghị

Căn cứ Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 18/11/2019 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 206-KH/QU, ngày 22/11/2019 của Quận ủy, tập thể Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm điểm kết quả thực hiện các nội dung: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Quận ủy; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phíKết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng; Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan thuộc phạm vi lãnh đạo trực tiếp.

Cùng với đó Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp trên năm 2019 và tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm 2018; trách nhiệm của tập thể, cá nhân và phương hướng, biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của năm 2019.

* Đối với nội dung kiểm điểm ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tập trung kiểm điểm về: Các kết quả đạt được bao gồm: phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao; việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; Các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; Trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có); Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Với tinh thần làm việc thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy định./.