Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 24/12/2019 | 17:03  | Lượt xem: 548

Chiều ngày 24/12/2019, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ IX, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc với cử tri gồm: Ông Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Ông Phạm Bạch Đằng - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND quận. Lãnh đạo quận Long Biên có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; và các đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và đại diện cử tri 14 phường trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thay mặt chủ toạ hội nghị, thông qua chương trình, nội dung buổi tiếp xúc. Ông Phạm Bạch Đằng - Phó Chủ tịch HĐND quận thay mặt Đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ IX - HĐND quận. Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 12/12 đến ngày 13/12/2019), kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành hiệu quả các nội dung, chương trình đề ra, được cử tri và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2019, HĐND quận đã thảo luận, thông qua 13 nghị quyết quan trọng:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2019

(2) Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

(3) Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên và phương án ứng vốn cho các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù năm 2020

(4) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

(5) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư tôn tạo di tích lịch sử nghệ thuật chùa Gia Quất, phường Thượng Thanh”

(6) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử nghệ thuật chùa Thạch Cầu Bây, phường Thạch Bàn”

(7) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo trường tiểu học Phúc Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên”

(8) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian trong chủ trương đầu tư thực hiện 06 dự án đầu tư công nhóm B, trọng điểm nhóm C thuộc thẩm quyền HĐND quận

(9) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên”

(10) Nghị quyết về việc chi ý kiến chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Thạch Bàn”

(11) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(12) Nghị quyết về miễn nhiệm Uỷ viên UBND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(13) Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại hội nghị đã có 06 cử tri phát biểu ý kiến. Các cử tri đều thống nhất cao với báo cáo kết quả kỳ họp. Bên cạnh đó, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã phát biểu bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND quận xung quanh các vấn đề như: Các bất cập trong công tác tổ chức giao thông; Quản lý đất đai; Quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; Công tác giải phóng mặt bằng… Kết thúc hội nghị, thay mặt Đại biểu HĐND quận, ông Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu tiếp thu, làm rõ các kiến nghị cử tri; đồng thời giao UBND quận chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra hiện trường, có giải pháp xử lý dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của cử tri./.

(Đ/c Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tiếp thu các kiến nghị cử tri)