Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Ngày đăng 25/12/2019 | 16:44  | Lượt xem: 1078

Chiều ngày 24/12/2019, tại Hội trường Quận ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đường Hoài Nam - Phó bí thư thường trực Quận ủy. Đại biểu có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; đại diện lãnh đạo phòng Ban, Ngành, Sở, Đảng ủy trực thuộc Ban tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Quận ủy, đoàn thể chính trị-xã hội quận, Phòng Kinh tế, phòng LĐTB và XH, Chi cục Thuế Long Biên; các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chủ tịch HĐQT, giám đốc các doanh nghiệp có chi bộ đảng thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt - Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo của Đảng ủy tổng kết công tác năm 2019, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trong đó nêu rõ: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy, Đảng ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả  và đã đạt được những kết quả nổi bật trong việc triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 với hình thức đã được đổi mới, phù hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 chuyên đề thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy khóa III. Công tác kết nạp đảng viên mới được chú trọng, vượt 22,2% kế hoạch được giao; phối hợp thành lập 8 tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, nhất là việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ được chú trọng thực hiện  đạt kế hoạch đề ra. Ban hành nhiều văn bản, quy trình, biểu mẫu, xây dựng cuốn “Sổ tay nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng” để hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện. Chủ động, đổi mới trong việc triển khai thực hiện chủ đề năm của Quận. Nhận thức, vai trò của các cấp ủy chi bộ, nhất là đồng chí bí thư về công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt và thống nhất trong tổ chức thực hiện. Việc phối hợp hoạt động giữa cấp ủy chi bộ với HĐQT, giám đốc doanh nghiệp chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn so với trước đây.Các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể, người lao động hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quan tâm chăm lo quyền lợi cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Năm 2019, Đảng bộ Khối đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra và một số chỉ tiêu vượt.

Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày báo cáo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó bí thư thường trực Quận ủy nêu rõ mặc dù Đảng bộ Khối Doanh nghiệp mới được thành lập, đi vào hoạt động hai năm nhưng với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Khối đã triển khai tổ chức thực hiện tốt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng chí ghi nhận và biểu dương thành tích nổi bật của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và đạt cao như kết nạp đảng viên mới, thành lập tổ chức đảng và công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả, sáng tạo chủ để năm 2019 của Quận; lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Khối sớm xây dựng chương trình công tác năm, phân công tổ chức thực hiện thực hiện cụ thể. Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ và  Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ Nhất (phân công cấp ủy viên chỉ đạo cụ thể, mẫu hóa hệ thống các văn bản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chi bộ trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội). Đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên; thực hiện tốt chủ đề năm 2020 của Quận với yêu cầu cao hơn; đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm nội Khối; xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Đường Hoài Nam, Phó bí thư thường trực Quận ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt thay mặt Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Quận ủy, trong năm tới Đảng ủy và các chi bộ đoàn kết, sáng tạo, tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; tổ chức thành công đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ Nhất tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, phấn đấu tiếp tục là Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã biểu dương và khen thưởng 10 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn ”chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019; 66 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 16 tập thể được biểu dương, khen thưởng có thành tích tốt thực hiện 2 chuyên đề của Đảng ủy  và thực hiện tốt mô hình “doanh nghiệp xanh-sạch-đẹp-văn minh” năm 2019./.

Một số hình ảnh hội nghị