Tin tức - Sự kiện nổi bật

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Ngày đăng 31/12/2019 | 17:56  | Lượt xem: 1371

Chiều ngày 30/12/2019, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây đựng đảng năm 2019 - triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể quận; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường; Bí thư và cán bộ Văn phòng cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở.

Đảng bộ quận Long Biên với tổng số 16.105 đảng viên, trong đó 1.951 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9.856 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 36 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2019 phương thức lãnh đạo của cấp uỷ từ Quận tới cơ sở tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm, rõ trách nhiệm của người đứng đầu đạt được một số kết quả nổi bật ở các mặt công tác:

Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2019. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) được thực hiện bài bản, chặt chẽ, đáp ứng tiến độ và yêu cầu của Trung ương, Thành ủy.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được thực hiện hiệu quả, nhất là việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quận. Giải quyết dư luận xã hội, kịp  thời nắm bắt diễn biến tư tưởng để định hướng dư luận xã hội đúng đắn, ổn định tình hình ở địa phương, đơn vị. Nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII  gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đảm bảo  hiệu quả, thiết thực, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy.

Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố được Thành ủy đánh giá cao. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy trình, một số đồng chí cán bộ chủ chốt quận đã phát huy khả năng, năng lực được tín nhiệm bố trí ở vị trí chủ chốt của Thành phố. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm về chất lượng, vượt chỉ tiêu được giao.

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng: lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo; tăng cường kiểm tra hiện trường. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; tiếp tục áp dụng một số chủ trương có hiệu quả trong thực tiễn như: Giảm ban hành văn bản hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; nâng cao chất lượng ban hành chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy từ Quận đến cơ sở….

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng và thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát trong năm có lộ trình cụ thể; quan tâm giám sát tổ chức đảng và đảng viên để ngăn ngừa sai phạm, nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở...

Công tác Dân vận có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực hiệu quả: nhân rộng các mô hình Dân vận khéo, nhất là trong hoạt động của chính quyền, áp dụng một số mô hình được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao ; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Tổ dân vận ở các tổ dân phố.  

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ kết quả đạt được cũng như trao đổi các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng trong năm 2019.

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy kết luận Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được năm 2019 trong lĩnh vực xây dựng đảng nói chung và từng ban đảng, văn phòng cấp ủy nói riêng.Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí nhấn mạnh đây là năm tổ chức đại hội đảng bộ quận lần thứ IV. Vì vậy, công tác xây đựng đảng cần tập trung:

1. Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng các chương trình công tác của cấp ủy, quy chế hoạt động của cấp ủy các cấp ngay sau Đại hội.

2. Triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 “phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020”; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII về tổ chức bộ máy thực hiện các mô hình tổ chức, bộ máy theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành uỷ Hà Nội.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW. Triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tiếp tục xây dựng ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm ở phường và tổ dân phố   

5. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp. Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm xử lý, giải quyết đơn thư phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

6. Rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc 6 QCDC của quận đã ban hành. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của khối vận ở cơ sở. Chỉ đạo cụ thể các nội dung công tác dân vận chính quyền; nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tôn giáo.

7. Duy trì thực hiện các nhiệm vụ công tác Văn phòng cấp ủy. Tập trung thực hiện công tác tiếp dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, nhất là những vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Tại Hội nghị, Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận văn phòng cấp ủy năm 2019.

Một số hình ảnh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2019: