Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thảo luận dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 15/06/2020 | 17:08  | Lượt xem: 891

Sáng ngày 15/6/2020, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã chủ trì hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo, gợi ý nội dung thảo luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đại biểu đã tập trung bổ sung những kết quả mà các đơn vị đã đạt được vào dự thảo báo cáo và trình bày các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao ngày từ những ngày đầu, tháng đầu, Đảng bộ Quận đã tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác gắn với các chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận. Nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đã được tổ chức thực hiện hiệu quả, nổi bật là:

Phương thức lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Vai trò của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được thể hiện rõ nét. Việc triển khai thực hiện các chủ đề năm công tác gắn với các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 đạt được nhiều kết quả khá nổi bật và toàn diện.Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao việc triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là một số lĩnh vực như công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, PCCC, GPMB, chuẩn bị đầu tư dự án. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng an ninh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc sớm, đồng bộ, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị nhất là trong công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh từ cơ sở.

Công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đáp ứng tiến độ và yêu cầu, có nhiều giải pháp phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.

Chỉ đạo sắp xếp tổ dân phố và kiện toàn hệ thống chính trị tại tổ dân phố sau sắp xếp gắn với thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy thể hiện sự chủ động, linh hoạt, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy các phường, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục được phát huy.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kết luận hội nghị  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cơ bản thống nhất với các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020:

1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tham mưu các hoạt động tuyên truyền, phục vụ Đại hội gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong 6 tháng cuối năm 2020.Tiếp tục triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội Trung ương và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố; Tham mưu ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cấp ủy khóa mới, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết sau Đại hội Đảng bộ Quận.

2. Thực hiện công tác xây dựng đảng theo kế hoạch công tác năm trên các lĩnh vực: Nắm chắc tình hình địa bàn nhất là những nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn khó khăn; nâng cao chất lượng cán bộ cấp phường và tổ dân phố sau khi được kiện toàn, kiêm nhiệm một số chức danh theo Đề án số 15 - ĐA/QU của Quận ủy. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai mô hình “Chính quyền đô thị” theo chỉ đạo của Thành phố. Tiếp tục triển khai hiệu quả “Năm Dân vận khéo” một cách phù hợp, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận. Tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH: MTTQ và các đoàn thể đổi mới trong triển khai các phong trào, cuộc vận động; tập trung chăm lo đến quyền lợi của hội viên, đoàn viên. Tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chính sách GPMB (trọng tâm là dự án đường 40m từ Nguyễn Văn Cừ đến khu tái định cư phường Ngọc Thụy). Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2020.

4. Chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước trong 6 tháng cuối năm 2020 đảm bảo chu đáo, đầy đủ về chế độ chính sách và phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quận./.