Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 03/07/2020 | 11:13  | Lượt xem: 405

Kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III họp trong hai ngày, từ ngày 01/7 đến ngày 02/7/2019 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận trình tại kỳ họp; nghe thông báo về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên 6 tháng đầu năm 2020.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Các đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự; Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và đại diện cử tri 14 phường trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND quận khẳng định: Năm 2020 là năm cuối của kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, quận Long Biên triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện vừa phải chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp uỷ Đảng và sự cố gắng, đoàn kết, nỗ lực vượt bậc của các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn, cá chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục được đảm bảo, tất cả 16/16 chỉ tiêu Thành phố, HĐND quận giao dự kiến đều đạt, trong đó có 04 chỉ tiêu đã đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm.

(Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp)
 

Các nhiệm vụ mới được tập trung triển khai và đạt hiệu quả. Thu ngân sách đạt 51% dự toán Thành phố giao (bằng 136% cùng kỳ năm 2019). Chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” được triển khai và tạo sự lan toả trong việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, góp phần tạo nên diện mạo đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp cho từng tuyến đường, trong các TDP và khu vực công cộng trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với Cách mạng, gia đình chính sách được quan tâm. Văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát triển; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Kinh tế tăng trưởng chậm do tác động của dịch Covid-19; Tiến độ thực hiện công tác GPMB và thi công một số dự án chậm so với kế hoạch; Công tác xử lý, khắc phục các vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn các phường theo Kết luận 316 chưa có chuyển biến rõ nét; Các dự án đầu tư theo hình thức BT còn nhiều bất cập chưa được giải quyết, đặc biệt trong công tác GPMB…

(Đ/c Vũ Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND quận trình bày các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp)
 

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Vũ Xuân Trường - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019, tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; tờ trình về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (đợt 2 - 2020) và tờ trình về việc kết thúc thực hiện Đề án “Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày 09 nội dung: Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2020; Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn phường Phúc Đồng thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường; Tờ trình về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn quận và 05 Tờ trình về việc kết thúc thực hiện các Đề án: “Quy hoạch sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận” giai đoạn 2014 - 2020; “Xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý, duy trì và khai thác vườn hoa, cây xanh, hồ nước trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2017 - 2020; “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá Tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường trên địa bàn quận, giai đoạn 2016-2020”; “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020”.

(Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - PCT.UBND quận trình bày các tờ trình tại kỳ họp)
 

Qua kỳ họp, các đại biểu HĐND quân khoá III đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND quận về hoạt động của Hội đồng nhân dân quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các Tổ Đại biểu; Thông báo cáo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo của Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND quận. Tại kỳ họp, HĐND quận đã kiện toàn chức danh Thành viên UBND quận khoá III nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét đơn xin thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND quận.

Tại phiên chất vấn, đồng chí Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận đã tổng hợp 08 nội dung câu hỏi của các Đại biểu HĐND quận tại phiên thảo luận và giao nhiệm vụ cho UBND quận triển khai thực hiện, có văn bản trả lời tới các Đại biểu.

(Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại kỳ họp)
 

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận đã thảo luận, phân tích kĩ, toàn diện các vấn đề và quyết nghị thông qua 16 nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt chủ toạ kỳ họp, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cảm ơn sự quan tâm, đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri trong toàn quận, các cấp, các ngành, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu HĐND quận khoá III; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020, song song với thực hiện chủ đề công tác của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”, Quận triển khai chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”; để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc ngay từ ngày đầu, tháng đầu các chương trình của cấp uỷ, nghị quyết của HĐND quận và các kế hoạch công tác năm. Triển khai nhiệm vụ phải gắn với từng công việc cụ thể, rõ địa chỉ cụ thể và tăng cường sâu sát với cơ sở. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ."./.