Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 09/07/2020 | 14:41  | Lượt xem: 732

Sáng ngày 09/07/2020, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND quận đã tiếp xúc với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ X, HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Đại biểu HĐND quận tiếp xúc với cử tri gồm: Ông Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; Ông Phạm Bạch Đằng - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND quận. Lãnh đạo quận Long Biên có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; và các đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và đại diện cử tri 14 phường trên địa bàn.

        Tại buổi tiếp xúc, bà Vũ Thị Thành - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thay mặt chủ toạ hội nghị, thông qua chương trình, nội dung buổi tiếp xúc. Ông Phạm Bạch Đằng - Phó Chủ tịch HĐND quận thay mặt Đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ X - HĐND quận. Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 01/7 đến ngày 02/07/2020), kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành hiệu quả các nội dung, chương trình đề ra, được cử tri và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND quận trình tại kỳ họp thứ IX, HĐND quận đã thảo luận, thông qua 16 nghị quyết:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2020

(2) Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019

(3) Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (đợt 2 - 2020)

(4) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2020

(5) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

(6) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư trên địa bàn phường Phúc Đồng thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường

(7) Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư 14 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên

(8) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(9) Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Đề án “Quy hoạch sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận” giai đoạn 2014 - 2020

(10) Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý, duy trì và khai thác vườn hoa, cây xanh, hồ nước trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2016 - 2020

(11) Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Đề án “Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020”

 (12) Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá Tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường trên địa bàn quận, giai đoạn 2016-2020”

 (13) Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020”

 (14) Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 (15) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 (16) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

        Tại hội nghị các cử tri đều thống nhất cao với báo cáo kết quả kỳ họp. Kết thúc hội nghị, thay mặt Đại biểu HĐND quận, ông Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu hướng dẫn một số đơn vị là cơ quan thường trực một số Đề án về cách thức triển khai nhiệm vụ sau khi Đề án kết thúc.