Tin tức - Sự kiện nổi bật

Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 06/08/2020 | 11:04  | Lượt xem: 7801

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Tới dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương - Trưởng đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Tham dự Đại hội có 292 đại biểu, đại diện cho 16.483 đảng viên của Đảng bộ quận.

Toàn cảnh Đại hội 

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên (khóa III) Đường Hoài Nam nêu bật, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thử thách, song với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ quận đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật là cơ cấu kinh tế quận chuyển biến rõ nét và đúng hướng; đến nay, ngành thương mại - dịch vụ đã chiếm tỷ trọng 73,39%, công nghiệp xây dựng là 26,5%, nông nghiệp chỉ còn chiếm 0,11% tổng giá trị sản xuất. Tốc độ tăng bình quân hằng năm về giá trị sản xuất đạt 27,5%. Số doanh nghiệp trên địa bàn tăng 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân hằng năm 33%. Sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng mặc dù giảm về tỷ trọng nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị bình quân hằng năm 16%. Thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 7.468 tỷ đồng, tăng 95% so với nhiệm kỳ trước.

Đ/c Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trình bày tại Đại hội 

Một điểm nhấn nữa trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng của quận tiếp tục có bước đột phá. 5 năm qua, quận đã huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách đầu tư 322 dự án với tổng kinh phí 36.384 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Công tác quản lý đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét. Hằng năm, quận luôn xếp trong tốp 3 thành phố về chỉ số cải cách hành chính...

Đặc biệt, xác định xây dựng Đảng, hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ quận Long Biên đã đi đầu trong thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là đánh giá cán bộ công chức hằng tháng có tính đột phá, được Thành ủy ghi nhận và nhân rộng cách thực hiện...

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên

Báo cáo chính trị cũng phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời xác định mục tiêu, 5 phương hướng - nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, quận Long Biên quyết tâm tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện thành công việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác Giáo dục và Đào tạo,...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Long Biên đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của quận.

Nhất trí với chủ đề đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu như trong Báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo, định hướng 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới cho Đảng bộ quận.

Trong đó, lưu ý tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị quận chủ động trong công tác hoàn thiện các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch vùng bãi sông Hồng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án. “Vùng bãi sông Hồng thực sự là nguồn lực rất lớn, nếu được đánh thức sẽ tạo diện mạo mới cho đô thị quận Long Biên những năm tới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Đề nghị thực hiện tốt khâu đột phá về phát triển hạ tầng, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu quận tập trung huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong lĩnh vực này; gắn phát triển đô thị với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của người dân theo hướng nhân dân giám sát, tham gia quản lý và vận hành đô thị.

Nhấn mạnh xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo, Đảng bộ quận Long Biên tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tất cả phải hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt, phong cách chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Long Biên nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp gắn với thực hiện triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và văn hóa công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; xây dựng chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 39 đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa theo đúng quy định của Trung ương vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Đường Hoài Nam được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, đồng chí Ngô Mạnh Điềm và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khóa IV, đồng chí Phạm Bạch Đằng - được bầu  UVTV, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Quận ủy khóa IV; bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa IV gồm 6 đồng chí. 

Đại hội đã bầu 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận Long Biên dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội thống nhất chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại” và phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo”, xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để quận Long Biên vững bước đi tới tương lai.

Một dấu mốc quan trọng, một nhiệm kỳ mới bắt đầu, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV, chính quyền, các đoàn thể - chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn quận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng quận Long Biên giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế là quận cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội./.