Tin tức - Sự kiện nổi bật

Giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý III năm 2020
Ngày đăng 07/10/2020 | 17:51  | Lượt xem: 416

Sáng ngày 07/10/2020, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý III năm 2020 về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng 9 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận, Trưởng các đơn vị: TNMT, QLĐT, KT, TTPTQĐ, BQLDA, VPQU, VP HĐND&UBND Quận; Quận ủy viên theo dõi phường; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, PCT UBND phụ trách KT-ĐT 14 phường.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quận ủy, UBND Quận đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn; đặc biệt là việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh trên đất công, đất nông nghiệp giao cho các hộ gia đình, cá nhân; khu vực vùng bãi, khu vực dễ xảy ra vi phạm dưới dạng xây dựng công trình, đổ phế thải lấn chiếm đất công, lòng sông. Quận đã xử lý dứt điểm 27/28 vị trí vi phạm trên đất công và đất nông nghiệp. Đã xử lý 152/359 trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp (đạt 42,33% số vụ việc; đạt 17,81% tổng số diện tích vi phạm). Một số phường đã có chuyển biến tích cực hơn trước như: Bồ Đề, Thượng Thanh, Long Biên, Đức Giang, Phúc Lợi; đặc biệt phường Phúc Đồng đã khắc phục được 100% các vụ việc theo kết luận.

Tỷ lệ cấp phép xây dựng đạt tỷ lệ 99,95%, số lượng các công trình xây dựng phát sinh trên địa bàn quận ít hơn so với cùng kỳ năm 2019 nhưng so với toàn Thành phố vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Các lực lượng Quận và các phường đã tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, kng để phát sinh công trình vi phạm nghiêm trọng, các điểm nóng về trật tự xây dựng. Công tác kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm về không che chắn, không đảm bảo VSMT, an toàn lao động, thực hiện có hiệu quả. Nhìn chung, việc thực hiện chủ đề năm công tác của Quận, các kế hoạch trong công tác quản lý trật tự xây dựng đã đạt được kết quả khá rõ nét.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu thảo luận đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như đóng góp một số đề xuất kiến nghị, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện các nội dung trên trong 3 tháng cuối năm 2020.

Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy ghi nhận các kết quả Quận và các phường đã đạt được, nhất trí với các nội dung được trình bày tại Hội nghị. Xác định đây là những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 3 tháng cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với công tác quản lý đất đai: Yêu cầu Đảng ủy các phường tập trung chỉ đạo, ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai, đặc biệt là thực hiện Kết luận 316/KL-STNMT. Với mục tiêu trong năm 2020, giảm tối đa số vụ việc phải xử lý theo Kết luận 316/KL-STNMT. Chia nhóm các vụ việc để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời; phối hợp, xác định thẩm quyền, thời hạn xử lý và giám sát chất lượng thực hiện.

2. Đối với công tác trật tự xây dựng: Xác định rõ nguồn gốc đất, khảo sát kỹ hiện trạng đất ngay trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng, tránh tình trạng phát sinh đơn thư kéo dài. Quan tâm xử lý trong thời điểm chờ chủ trương đối với mô hình Đội quản lý trật tự xây dưng - đô thị thuộc Quận.

3. Giao UBND Quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; có giải pháp cụ thể với từng nhóm vấn đề. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy sâu, sát cơ sở; thường xuyên chỉ đạo đối với các phường được phân công phụ trách. Công an Quận làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.