Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 11/10/2020 | 23:16  | Lượt xem: 371

Ngày 09/10/1020, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 tại Hội trường Quận ủy Long Biên. Hội nghị được diễn ra trong 01 ngày.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận; Ủy viên UBKT Quận ủy; Thường trực HĐND Quận; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng, Trung tâm chính trị, Văn phòng Quận ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Quận; Bí thư chi, Đảng bộ cơ sở; Chủ tịch UBND các phường.

Trên cơ sở định hướng, nêu rõ mục đích của hội nghị, đồng chí chủ trì Hội nghị đã yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; thảo luận các Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ gắn với các chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận. Nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đã được tổ chức thực hiện hiệu quả, nổi bật. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành sớm so với kế hoạch, đảm bảo các nội dung, chương trình Đại hội; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, chất lượng, an toàn, nghiêm túc và dân chủ.

Các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất đều được tập trung, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả nổi bật (10/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020). Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả, các giải pháp, nhiệm vụ kịp thời được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận đã được kiểm soát tốt.

Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đặc biệt trong những dịp Lễ Tết và các sự kiện quan trọng của đất nước được duy trì tốt, hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị; thực hiện tốt Chỉ thị của Chính phủ, Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.  An ninh chính trị được giữ vững ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết và thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV; phạm pháp hình sự được kiềm chế, làm giảm.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xây dựng 3 chương trình công tác toàn khóa để tập trung, chuyên sâu vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Trước hết, hai chương trình công tác toàn khóa sẽ cụ thể hóa 2 khâu đột phá. Thứ nhất là củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là đầu tư thoát nước; bảo đảm cảnh quan, môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điểm mới của nhiệm kỳ 2020-2025 là Quận ủy sẽ ban hành một chương trình công tác toàn khóa với chủ đề nâng cao chất lượng đời sống người dân. Bên cạnh sự bảo đảm về đời sống vật chất, người dân cần được đáp ứng cả những nhu cầu về tinh thần, nhất là bảo đảm các điều kiện về giáo dục, y tế, môi trường sống, thể dục thể thao...

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND trình bày Dự thảo Chương trình 03 của Quận ủy

Các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất cao với 02 dự thảo báo cáo, với sự cần thiết trong việc xây dựng 3 chương trình cấp ủy; cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các chương trình đã đề ra. Đồng thời các ý kiến tham gia hết sức tỷ mỉ vào từng nội dung, câu chữ,… thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm trong nghiên cứu văn bản; nhiều ý kiến đóng góp chất lượng làm cơ sở để Ban Thường vụ, Ban chủ nhiệm các chương trình xem xét bổ sung hoàn thiện chương trình.

Đ/c Đinh Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Giang Biên phát biểu ý kiến

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy, chủ trì Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền từ Quận đến cơ sở cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy kết luận Hội nghị

1. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

1.1. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trọng tâm là công tác thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết đơn thư; xử lý các vi phạm theo kết luận 316 của Sở TNMT.

1.2. Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 03 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khóa IV,  tới toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn Quận; Xây dựng các Kế hoạch nhằm cụ thể hóa 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy.

1.3. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố; đồng thời chủ động triển khai phòng chống các dịch bệnh khác. Đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo quy định.

1.4. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết quyết đơn thư, kiến nghị, các vụ việc phức tạp, không để phát sinh những điểm nóng, khiếu kiện đông người. Đặc biệt là dịp diễn ra Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

1.5. Làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch năm 2021

2. Về dự thảo 3 Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Yêu cầu Ban chủ nhiệm các Chương trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện 3 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành chính thức văn bản, làm cơ sở để tổ chức thực hiện./.

Toàn cảnh Hội nghị