Tin tức - Sự kiện nổi bật

Ban chỉ đạo QCDC Quận giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại phường Long Biên
Ngày đăng 31/05/2023 | 18:13  | Lượt xem: 334

Ngày 31/5/2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC ở cơ sở Quận giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với Đảng uỷ phường Long Biên.

Đoàn giám sát của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở Quận do đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Trưởng BCĐ làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng Ban dân vận Quận ủy, Phó trưởng đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, đại diện các đoàn thể chính trị- xã hội Quận, Phòng Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra Quận, Ban Dân vận Quận uỷ. Tiếp đoàn giám sát, về phía phường Long Biên có các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội phường, đại diện các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo QCDC Quận

chủ trì buổi giám sát.

Sau khi nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện QCDC của phường, Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp các hồ sơ liên quan công tác lãnh đạo chỉ đạo, việc thực hiện Pháp lệnh 34; thực hiện 6 QCDC do Quận ban hành; việc thực hiện Nghị định 04; việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thông tri số 08-CT/QU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Quận uỷ về “đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”.

Qua giám sát nhận thấy đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện QCDC ở cơ sở, quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả 6 QCDC do Quận ban hành; chú trọng công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số nội dung cần quan tâm được thành viên đoàn nhận xét, yêu cầu khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Ngô Mạnh Điềm đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị và chỉ đạo Đảng uỷ phường tiếp thu ý kiến của thành viên đoàn, sớm khắc phục những vấn đề còn tồn tại; giải trình những tài liệu chưa minh chứng được tại buổi giám sát theo yêu cầu của Đoàn; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản liên quan tới thực hiện Nghị định 04; chú trọng niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; quan tâm việc niêm yết công khai các văn bản liên quan tới thực hiện 6 QCDC do Quận ban hành./.

Hình ảnh Đoàn giám sát QCDC Quận tiến hành giám sát tại phường Long Biên.