Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị giao ban công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 19/07/2019 | 08:33  | Lượt xem: 762

Sáng ngày 18/7/2019, Thường trực Quận ủy Long Biên tổ chức giao ban công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND Quận; Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; Lãnh đạo Thanh tra, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Nội vụ, Ban QLDA, TTPTQĐ Quận, Văn phòng Quận ủy; Lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự Quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Quận ủy đã triển khai kịp thời Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân” gắn với Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 15/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Các vụ việc sau tiếp công dân đã được theo dõi, cập nhật kết quả chỉ đạo, giải quyết. Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn đảm bảo đúng quy định. Kiểm soát tốt tiến độ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. Tỷ lệ đơn thư giải quyết đúng hạn đạt 97,1%. Một số vụ việc đơn thư phức tạp được tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Một số vụ việc có hiệu lực pháp luật đã được tập trung chỉ đạo, thực hiện. Các mô hình về CCHC và các ứng dụng CNTT trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được duy trì thực hiện hiệu quả. Công tác phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan liên quan cơ bản đảm bảo yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh "điểm nóng” trên địa bàn.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như còn tình trạng đơn thư quá thời hạn giải quyết, một số vụ việc phức tạp, kéo dài theo Nghị quyết 15 của Thành ủy chưa được giải quyết dứt điểm. Việc thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Một số kết luận sau thanh tra, văn bản giải quyết khiếu nại tố cáo của cấp trên chưa được tổng hợp, theo dõi kịp thời.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận yêu cầu các cấp, các ngành cần duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực, tiếp dân định kỳ, đột xuất, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân từ Quận tới cơ sở, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau tiếp dân. Rà soát, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc đã quá hạn nhưng chưa được giải quyết. Tập trung giải quyết và phối hợp giải quyết dứt điểm 05 vụ việc phức tạp theo Chỉ thị, Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành uỷ Hà Nội và các vụ việc có hiệu lực pháp luật. Tổ chức tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Dự kiến giao ban chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư trong quý III/2019./.