Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 14:38  | Lượt xem: 1099

Chiều ngày 09/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá III tiến hành hội nghị lần thứ 23 thông qua văn kiện chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ chủ trì và kết luận hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III tại Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị các phát biểu cơ bản nhất trí với dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá toàn diện các kết quả đạt được trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III. Đồng thời đã đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ kết luận hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ; trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên quyết nghị:

1. Thông qua dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025:

(1). Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III tại Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV.

(2). Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

(3). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

(4). Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Giao Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV hoàn thiện các văn bản chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng./.