tin hoạt động khác

Thường trực HĐND quận khảo sát việc thực hiện Đề án “Quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận”
Ngày đăng 27/02/2017 | 17:23 PM  | Lượt xem: 800

Chiều ngày 27/02/2017, Thường trực HĐND quận tổ chức khảo sát việc thực hiện Đề án “Quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận” tại các tuyến phố văn minh đô thị. Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận chủ trì buổi khảo sát.

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Đàm Văn Huân - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; Phó chuyên trách các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Văn hoá Thông tin, Ban quản lý dự án; Đại diện Văn phòng HĐND&UBND quận; cùng các đồng chí Thường trực HĐND phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Long Biên.

Trong thời gian một buổi chiều, Đoàn đã khảo sát việc thực hiện Đề án tại các tuyến đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Cổ Linh. Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị chuyên môn, Thường trực HĐND các phường, Đoàn khảo sát đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Đề án, giao các ngành nghiên cứu giải quyết; đồng thời giao Thường trực HĐND các phường:

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, khảo sát thường xuyên việc thực hiện Đề án; Báo cáo Thường trực HĐND quận qua báo cáo định kỳ hàng tháng.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND phường triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận"; Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đảm bảo tăng cường kiểm tra, quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2017; Triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện Đề án "Quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận"; Qua giám sát chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục./.