tin hoạt động khác

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận tổ chức họp đánh giá kết quả công tác quí I triển khai nhiệm vụ quí II
Ngày đăng 02/03/2017 | 12:50 PM  | Lượt xem: 558

Ngày 01/3/2017 tại phòng họp số 2 Quận uỷ, Hội đồng PHPBGDPL tổ chức họp đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

Đồng chí Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND Quận - Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL Quận  uỷ quyền cho đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Trưởng phòng Tư pháp Quận – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Vinh đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2016, những ưu điểm, tồn tại, những việc cần triển khai và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí đánh giá trong năm 2016, các ngành thành viên của Hội đồng PHPBGDPL cấp Quận đã có nhiều cố gắng tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội tại địa phương, hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả: tuyên truyền miệng; thông qua hệ thống đài truyền thanh các phường, trang thông tin điện tử của UBND Quận, UBND các phường; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hoạt động hòa giải ở cơ sở;  Đối tượng tuyên truyền được mở rộng, không trùng lặp. Đội ngũ tuyên truyền viên được củng cố, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những hạn chế như: Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở một số còn hạn chế về kỹ năng truyền đạt kiến thức pháp luật; cơ sở vật chất, phương tiện và chế độ đãi ngộ cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mặc dù đã được Quận quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế công việc; việc phối hợp giữa các ngành thành viên nhiều lúc còn thật sự chưa nhịp nhàng.

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 hoạt động có hiệu quả, trong quí I căn cứ vào kế hoạch PBGDPl của Quận, Hội đồng PHPBGDPL Quận đã yêu cầu các ngành thành viên từ cuối tháng 12/2016 đăng ký nhu cầu tuyên truyền và trên cơ sở đó tổng hợp xây dựng cụ thể chương trình theo biểu ngang rõ nội dung, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành để làm căn cứ đánh giá kết quả các cuộc họp giao ban theo quí. Đặc biệt để giảm thiểu chế độ báo cáo cơ quan thường trực đã xây dựng một biểu mẫu báo cáo chung đơn giản để các ngành thành viên thực hiện, căn cứ kết quả các ngành gửi và khai thác dữ liệu thông tin trên lớp 2 cơ quan thường trực sẽ tổng hợp báo cáo.Tại cuộc họp cũng đã nêu rõ những ngành còn chưa gửi nội dung đăng ký tuyên truyền và yêu cầu các ngành kịp thời hoàn thiện. 

Trong quí I Hội đồng PHPBGDPL Quận cũng đã tham mưu UBND Quận kiện toàn một số thành viên Hội đồng do thay đổi vị trí công tác, đồng thời ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể của các ngành thành viên./.