tin hoạt động khác

Hội nghị tuyên truyền Luật Khí tượng thuỷ văn
Ngày đăng 03/03/2017 | 10:03 AM  | Lượt xem: 898

Thực hiện Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật của UBND quận Long Biên năm 2017, ngày 02 tháng 3 năm 2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khí tượng thuỷ văn tại nhà văn hoá phường Phúc Đồng.

Thành phần tham dự hội nghị là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận; đại diện cán bộ Tư pháp – Hộ tịch các Phường; Đại diện tổ hoà giải các phường.

Tới dự và làm báo cáo viên cho Hội nghị là đồng chí Trần Triệu Bằng – Báo cáo viên pháp luật Thành phố Hà Nội. Đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt đến hội nghị những nội dung mới, cơ bản của Luật Khí tượng thuỷ văn như:

Những quy định chung: gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, các nguyên tắc, chính sách hoạt động khí tượng thủy văn, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, truyền thông về hoạt động khí tượng thủy văn và các hành vi bị cấm; Quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn: gồm 11 Điều (từ Điều 9 đến Điều 19); Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn: gồm 9 Điều (từ Điều 20 đến Điều 28); Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn: gồm 4 Điều (từ Điều 29 đến Điều 32); Giám sát biến đổi khí hậu: gồm 5 Điều (từ Điều 33 đến Điều 37); Hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn: gồm 3 Điều (từ Điều 38 đến Điều 40); Tác động thời tiết: gồm 4 Điều (từ Điều 41 đến Điều 44); Hợp tác quốc tế về hoạt động khí tượng thủy văn: gồm 4 điều (từ Điều 45 đến Điều 48); Quản lý nhà nước về hoat động khí tượng thủy văn: gồm 5 điều (từ Điều 49 đến Điều 53) và  Điều khoản thi hành: gồm 4 điều (từ Điều 54 đến Điều 57) quy định về bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư; điều khoản chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; quy định chi tiết.

Trong nội dung tuyên truyền đồng chí Báo cáo viên đã lấy những ví dụ, những vấn đề, hiện tượng cụ thể để giải thích cho học viên dễ hiểu, bài học thêm sinh động. Đặc biệt cuối buổi tuyên truyền đồng chí Báo cáo viên đã dành 30 phút để trả lời những câu hỏi mà các học viên đưa ra. 

Việc tuyên truyền các nội dung của Luật Khí tượng thuỷ văn để người dân nắm được chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về công tác này, qua đó nâng cao việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật.