tin hoạt động khác

Hội nghị tuyên truyền Luật An toàn thông tin mạng
Ngày đăng 12/06/2017 | 09:32 AM  | Lượt xem: 571

Thực hiện Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật của UBND quận Long Biên năm 2017, ngày 09 tháng 6 năm 2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 tại phường Phúc Đồng.

Thành phần tham dự hội nghị là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở.

Tới dự và làm báo cáo viên cho Hội nghị là Luật sư Nguyễn Văn Hà – Báo cáo viên pháp luật Thành phố Hà Nội. Đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt đến hội nghị những nội dung mới, cơ bản của Luật An toàn thông tin mạng như:

Luật an toàn thông tin mạng gồm 8 Chương, 54 Điều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng. Đặc biệt đồng chí báo cáo viên trình bầy sâu những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân để học viên dễ tiếp cận, đồng thời phục vụ cho học viên vận dụng vào công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Cuối buổi tuyên truyền đồng chí Báo cáo viên đã dành 30 phút để cùng thảo luận và trả lời các câu hỏi thắc mắc của học viên liên quan đến nội dung của Luật. 

Việc tuyên truyền các nội dung của Luật An toàn thông tin mạng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về công tác này, qua đó nâng cao việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật.