tin hoạt động khác

UBND quận Long Biên rà soát quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu, mạng lưới siêu thị, TTTM; việc thực hiện phương án quản lý, ĐTXD tại một số chợ
Ngày đăng 01/08/2017 | 18:47 PM  | Lượt xem: 319

Chiều ngày 01/8/2017, UBND quận Long Biên tổ chức họp thảo luận về kết quả rà soát quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu và mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận; việc thực hiện phương án quản lý, đầu tư, xây dựng tại chợ Ngọc Thụy, chợ Thạch Bàn và chợ Tổ 29 Thượng Thanh

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Đàm Văn Huân - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND quận,  các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Lãnh đạo các phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD;  Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Thạch Bàn.


Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe phòng Quản lý đô thị báo cáo kết quả rà soát quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu và mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại; phòng Kinh tế báo cáo việc thực hiện phương án quản lý, đầu tư, xây dựng tại chợ Ngọc Thụy, chợ Thạch Bàn và chợ Tổ 29 Thượng Thanh.

Hiện trạng trên địa bàn quận có 04 trung tâm thương mại, 12 siêu thị, 29 chợ dân sinh và 13 cửa hàng xăng dầu. Theo Quy hoạch hệ thống hạ tầng thương mại đã được UBND thành phố phê duyệt trên địa bàn quận (ban hành theo Quyết định số 5058/QĐ-UBND và Quyết định 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012), quận có 04 trung tâm thương mại, 02 trung tâm mua sắm, 06 siêu thị, 21 chợ dân sinh và 07 cửa hàng xăng dầu. Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống hạ tầng thương mại góp phần bổ sung quy hoạch TTTM - Siêu thị - chợ - Cây xăng đối với những vị trí phù hợp quy hoạch phân khu N10 đáp ứng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và quy định riêng của ngành; đảm bảo bán kính phục vụ thuận tiện trong sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Ngày 21/7/2017, UBND quận đã ban hành quyết định 3614/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành đánh giá công tác quản lý, khai thác chợ trên địa bàn. Qua kiểm tra tại chợ Thạch Bàn, Ngọc Thụy và chợ tổ 29 - Thượng Thanh cho thấy còn bất cập về điều khoản, thời hạn hợp đồng, hồ sơ trong công tác đầu tư, xây dựng chợ, cơ sở vật chất.

 Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo:

1. Thành lập tổ công tác liên ngành rà soát tổng thể hiện trạng hệ thống TTTM, siêu thị, chợ dân sinh và cây xăng trên địa bàn; đề xuất điều chỉnh phù hợp quy hoạch phân khu đô thị N10 và quy hoạch ngành. Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống TTTM, siêu thị. chợ dân sinh, cây xăng cần đáp ứng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo các phường và BQL các chợ chịu trách nhiệm về đảm bảo điều kiện kinh doanh và PCCC.

3. UBND các phường  phối hợp các ngành thuộc quận làm việc với BQL các chợ, yêu cầu sắp xếp lại các ngành hàng theo hợp đồng đã ký, xác định các hạng mục cần cải tạo, sửa chữa, đảm bảo các điều kiện kinh doanh và PCCC; lựa chọn đơn vị kiểm định kết cấu công trình.