tin hoạt động khác

UBND quận bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành cho chủ tịch UBND cácphường
Ngày đăng 05/10/2017 | 16:34 PM  | Lượt xem: 285

Sáng ngày 03/10/2017 UBND quận Long Biên khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh chủ tịch UBND phường (Lớp học diễn ra trong 3 ngày). Lớp bồi dưỡng do đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trực tiếp làm báo cáo viên.

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/QU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020" năm 2017, sáng ngày 03/10/2017 UBND quận Long Biên khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh chủ tịch UBND phường (Lớp học diễn ra trong 3 ngày). Lớp bồi dưỡng do đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trực tiếp làm báo cáo viên.

Nội dung lớp bồi dưỡng theo khung năng lực vị trí việc làm đối với chức danh chủ tịch UBND phường gồm 3 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Bồi dưỡng ký năng xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát kế hoạch công tác.

+ Chuyên đề 2: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý dô thị, quy hoạch.

+ Chuyên đề 3: Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các tình huống hành chính, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Đ/c Vũ Thu Hà - Phó bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND Quận truyền đạt bài giảng tại lớp học

Tại lớp bồi dưỡng theo chuyên đề 1, đồng chí chủ tịch UBND Quận đã trao đổi, truyền đạt các nội dung có tính chất quy định, nguyên tắc và kiến thức thực tiễn trong xây dựng, hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm soát kế hoạch công tác. Trong đó tập trung phân tích sâu, hướng dẫn các kỹ năng về xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch công tác tháng và lịch công tác tuần. Tại lớp học các đồng chí chủ tịch phường đã sôi nổi trao đổi, thảo luận, thực hành tình huống thực tế ở địa phương gắn với nội dung bài giảng.

Một số hình ảnh học viên thảo luận tại lớp học:

Với các nội dung lớp học do đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận trao đổi, truyền đạt, các học viên đã thống nhất cao và đánh giá đây là những kiến thức, kỹ năng rất thiết thực, sát với thực tiễn. Giúp lãnh đạo phường nâng cao năng lực, kỹ năng và hiệu quả quản lý, điều hành nhằm kiểm soát tốt hơn quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ tại đơn vị.