tin hoạt động khác

Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính”

Ngày đăng 29/04/2016 | 09:18  | Lượt xem: 1018
Ngày 25/4/2016, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016 trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp bất thường HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 ngày 22/4/2016

Ngày đăng 25/04/2016 | 06:18  | Lượt xem: 997
Chiều ngày 22/04/2016, tại Hội trường Quận ủy, HĐND quận đã tiến hành kỳ họp bất thường - HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.

Nội dung trọng tâm tháng 5/2016 trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/04/2016 | 10:23  | Lượt xem: 1470
Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch 02/KH-TBTT, ngày 21/4/2016, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Công văn...

Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền các chính sách giải phóng mặt bằng tại phường Phúc Lợi và phường Bồ Đề

Ngày đăng 22/04/2016 | 04:55  | Lượt xem: 490
Thực hiện Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật của UBND quận Long Biên năm 2016, ngày 20/4/2016 và ngày 21/4/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền...

Chỉ đạo các nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, giai đoạn 2+3

Ngày đăng 22/04/2016 | 01:54  | Lượt xem: 1403
Từ ngày 16/4/2016, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm. Ngày 20/4/2016, Tiểu ban Thông...

Các nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 giai đoạn 2+3

Ngày đăng 22/04/2016 | 09:03  | Lượt xem: 884
Từ ngày 16/4/2016, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm.

Giao ban công tác Tư pháp quý I/2016

Ngày đăng 21/04/2016 | 02:37  | Lượt xem: 498
Phòng Tư pháp quận Long Biên tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Tư pháp quý I/20116, triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II/2016

Mẫu nội dung tuyên truyền, thông tin đến người dân biết về chủ trương, phương thức cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ngày đăng 15/04/2016 | 08:03  | Lượt xem: 419
Mẫu nội dung tuyên truyền, thông tin đến người dân biết về chủ trương, phương thức cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên hệ thống truyền...

Một số quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến danh sách cử tri và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 12/04/2016 | 09:01  | Lượt xem: 753
Nhằm phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Tiểu ban...

Hóa chất và một số nội dung cần lưu ý trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày đăng 11/04/2016 | 11:00  | Lượt xem: 3904
Nền công nghiệp hóa chất có một lịch sử phát triển lâu đời với những đóng góp vô cùng quan trọng trong sự phát triển của khoa học công nghệ nói riêng và của xã hội loài người nói chung. Tuy nhiên,...

Quận Long Biên áp dụng thực hiện Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Ngày đăng 07/04/2016 | 04:52  | Lượt xem: 735
Ngày 24/3/2016, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 125/TB-UBND về áp dụng thực hiện Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn Quận theo Kế hoạch của UBND Thành phố, việc áp...

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 06/04/2016 | 04:23  | Lượt xem: 1446
Sáng ngày 06/4/2016, tại Phòng họp số 1 - Quận ủy, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức họp tuyên truyền...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch năm 2016

Ngày đăng 06/04/2016 | 03:04  | Lượt xem: 519
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 08/01/2016 của UBND quận Long Biên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, ngày 06/4/2016 phòng Tư pháp phối hợp với phòng Nội vụ, Trung...

Kỳ họp bất thường HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 04/04/2016 | 04:13  | Lượt xem: 1300
Sáng 01/04/2016, tại Hội trường Quận ủy, HĐND quận đã tiến hành kỳ họp bất thường - HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp tổng kết HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 18/03/2016 | 10:29  | Lượt xem: 988
Sáng 15/3/2016, tại Hội trường Quận ủy, HĐND quận đã tiến hành kỳ họp tổng kết HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016

Quận Long Biên tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 17/03/2016 | 04:01  | Lượt xem: 511
Ngày 15/3/2016, Ủy ban bầu cử quận Long Biên tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận...

Cơ quan UBND Quận Long Biên tổ chức nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca tháng 3 năm 2016

Ngày đăng 09/03/2016 | 09:17  | Lượt xem: 594
Sáng ngày 07/3/2016, Cơ quan UBND quận Long Biên tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 3 năm 2016.

Hội nghị tuyên truyền luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND trên địa bàn quận

Ngày đăng 01/03/2016 | 04:34  | Lượt xem: 507
Chiều ngày 29/02/2016, tại Nhà văn hoá phường Phúc Đồng, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Họp Tiểu ban Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/02/2016 | 06:43  | Lượt xem: 881
Chiều 24/02/2016, tại Phòng họp số 2 - Quận ủy, Tiểu ban Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các...