tin hoạt động khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin quận tháng 10/2017
Ngày đăng 18/10/2017 | 09:47  | Lượt xem: 1286

Chiều ngày 17/10/2017, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận (CNTT) tổ chức họp giao ban định kỳ. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kết quả đánh giá mô hình Trường học điện tử năm học 2016-2017, dự thảo bộ tiêu chí đánh giá năm học 2017-2108; kế hoạch đào tạo chuẩn kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; phương án triển khai hệ thống Giao ban trực tuyến đến 14 phường; kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 tại quận và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo kết luận:

1. Về mô hình trường học điện tử

Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện mô hình trường học điện tử năm học 2016-2017 của các trường theo Quyết định 8616-QĐ/UBND ngày 20/12/2016 của UBND quận. Công bố kết quả các trường đạt chuẩn mô hình vào dịp kỷ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11.

Ban hành và áp dụng bộ tiêu chí trường học điện tử năm học 2017-2018. Trên cơ sở quy định của bộ tiêu chí mới, tổ chức khảo sát đánh giá mức độ sẵn sàng đáp ứng của các trường.

Định kỳ tháng 8 hàng năm, tiến hành đánh giá công nhận trường học điện tử, nghiên cứu điều chỉnh nội dung tiêu chí đánh giá mô hình phù hợp thực tiễn.

2. Về đào tạo chuẩn kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

* Giao Văn phòng HĐND&UBND quận chủ trì, tham mưu; phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Cung cấp tài liệu ôn tập theo khung chương trình đào tạo cơ bản chuẩn kỹ năng CNTT; triển khai tổ chức sát hạch trình độ ứng dụng CNTT đối với các cán bộ, công chức, viên chức của Quận và phường (thuộc diện học và thi cấp chứng chỉ theo kế hoạch của thành phố).

- Phòng Giáo dục & đào tạo phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND Quận, Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức sát hạch trình độ CNTT.

- Báo cáo Ban chỉ đạo CNTT kết quả sau kiểm tra, sát hạch và kế hoạch mở lớp đào tạo và thi cấp chứng chỉ.

* Giao Văn phòng Quận ủy phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu các nội dung và lộ trình triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn kỹ năng CNTT cho cán bộ, công chức, người lao động khối Đảng-Đoàn thể.

3. Về hệ thống giao ban trực tuyến từ Quận đến 14 phường

Hoàn thiện phương án xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến từ Quận đến 14 phường, báo cáo đề xuất chủ trương của Thành phố cho quận Long Biên triển khai làm thí điểm.

4. Về triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

* Giao UBND Quận chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục & đào tạo:

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đến người dân trên địa bàn quận: tiếp tục duy trì tuyên truyền qua hình thức tờ rơi đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận, phường; duy trì đội tình nguyện viên; tuyên truyền trên hệ thống Cổng thông tin điên tử và Đài truyền thanh.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền đến học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo sức lan tỏa của công tác tuyên truyền đến người dân.

* Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy bổ sung nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trong bản tin nội bộ của quận.