tin hoạt động khác

Uỷ ban nhân dân quận thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2017
Ngày đăng 14/11/2017 | 18:40  | Lượt xem: 1096

Chiều ngày 14/11/2017, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên Ban thường vụ quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Uỷ viên Ban thường vụ quận uỷ, Chủ tịch UBMTTQ quận; đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Chi cụ Thuế.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận trình bày tóm tắt trước tập thể UBND quận dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.  

Ảnh: Đ/c Chánh Văn phòng HĐND&UBND trình bày báo cáo tại phiên họp

Sau phần trình bày của đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Hội nghị tiến hành thảo luận với tinh thần nghiêm túc, trách nhiêm. Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận và Trưởng các phòng, ban, đơn vị đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Các ý kiến đã đề cập toàn diện tới từng nội dung cụ thể. Trong đó, tập trung thảo luận sâu về các vấn đề như: đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận; các chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu ngành; những kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân; nhận định tình hình và xác định các nhiệm vụ trọng tâm lớn trong năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến phát biểu, thảo luận của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận:

Cơ bản thống nhất các ý kiến đóng của các đồng chí dự họp. Giao Văn phòng HĐND&UBND quận chủ trì phối hợp phòng Tài chính - kế hoạch trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, hoàn thiện lại dự thảo Báo cáo. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

- Sắp xếp bố cục lại nội dung báo cáo theo từng nhóm vấn đề; các nhận định đánh giá phải có số liệu kèm theo chứng minh, trình bày ngắn gọn và có trọng tâm trọng điểm hơn.

- Bổ sung 03 nội dung kết quả nổi bật và 02 nội dung tồn tại, hạn chế trong năm 2017.

- Dự báo được những thuận lợi, khó khăn trong năm 2018, những yếu tố ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận