tin hoạt động khác

Hội nghị giao kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày đăng 18/12/2017 | 18:22  | Lượt xem: 1121

Ngày 18/12/2017, tại Hội trường Quận ủy Long Biên,UBND quận đã tổ chức Hội nghị giao kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc KBNN quận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 14 phường thuộc Quận.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước đã báo cáo một số nội dung trọng tâm trong việc thực hiện quyết định số 6389/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của quận Long Biên, gồm: Thông báo kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2017 "Năm kỷ cương hành chính" và một số nội dung trọng tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2018 về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; Một số điểm cần lưu ý trong công tác giao, thực hiện kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Một số nội dung trọng tâm triển khai công tác thu thuế năm 2018 và một số điểm cần lưu ý trong công tác thanh quyết toán năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2017. Xác định năm 2018 là một năm rất quan trọng trong kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 của quận, với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận, đồng chí lưu ý UBND quận thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cụ thể, chặt chẽ, tránh hình thức. Triển khai nghiêm túc các quy định về công tác quản lý, cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn của các ngành, trong đó đặc biệt quan tâm tới một số lĩnh vực như đất đai, tài chính, đầu tư XDCB.

- Chỉ đạo các ngành chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ tiến độ, tính khả thi đối với các chùm hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập quận, gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội đã đề ra. Các hoạt động chào mừng phải gắn với những sản phẩm thiết thực, cụ thể.

- Sẵn sàng thực hiện các mô hình mới nếu được Thành phố giao thí điểm thực hiện, đặc biệt là mô hình chính quyền đô thị. Cần quan tâm nghiên cứu dần để quận có thể tiếp cận và thực hiện ngay khi được giao nhiệm vụ.

Thay mặt UBND quận, đồng chí Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận tiếp thu và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận và sẽ cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường thực hiện một số nội dung sau:

- Các đơn vị rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao, căn cứ kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018 để điều chỉnh nhiệm vụ phù hợp, đề xuất lãnh đạo UBND quận thống nhất để tổ chức thực hiện

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, tăng cường kiểm tra công vụ

- Các đơn vị khẩn trương tham mưu UBND quận kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, lĩnh vực, có lộ trình cụ thể, hoàn thành xong trước 10/01/2018

- Về thu ngân sách: Xác định đây là nhiệm vụ rất khó của năm 2018,do đó cần tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ngay từ tháng 11/2018. Để thực hiện nội dung này, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường chỉ đạo các phường về nhiệm vụ thu ngân sách, Đảng ủy các phường họp và có các chuyên đề về thu ngân sách để chỉ đạo, kiểm soát, có giải pháp để thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Xây dựng và triển khai các chuyên đề về thu thuế ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ nhà đất, thu tiền sử dụng đất, giao các đồng chí Phó chủ tịch UBND quận trực tiếp chỉ đạo.

- Về chi ngân sách: các đơn vị khẩn trương lập dự toán, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ gắn với kế hoạch thanh, quyết toán.

- Về chủ đề của Quận "Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp": Trong tháng 12/2017, các đơn vị xây dựng nhiệm vụ cụ thể, đề xuất các nội dung công việc và nhu cầu kinh phí dự kiến, UBND quận sẽ tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ để sớm triển khai thực hiện.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị.