tin hoạt động khác

Uỷ ban nhân dân quận Long Biên tổ chức phiên họp ngày 10/4/2018
Ngày đăng 11/04/2018 | 14:45  | Lượt xem: 1959

Chiều ngày 10/4/2018, Uỷ ban nhân dân quận Long Biên tổ chức phiên họp thảo luận giải quyết một số vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo chợ dân sinh; bàn phương án quản lý, khai thác 19 ô đất đã bàn giao sau GPMB và phương án XHH khai thác cơ sở vật chất Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên Ban thường vụ quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chủ tịch UBND các phường Bồ Đề, Ngọc Lâm, Việt Hưng, Giang Biên.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe phòng Kinh tế báo cáo  việc giải quyết một số vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo 04 chợ dân sinh thuộc địa bàn các phường Bồ Đề, Ngọc Lâm, Việt Hưng, Giang Biên; Trung tâm phát triển quỹ đất quận báo cáo phương án quản lý, khai thác đối với 19 ô đất đã bàn giao sau giải phóng mặt bằng; phòng Tài chính - kế hoạch quận báo cáo phương án xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường.

Sau phần trình bày của các đơn vị, Phiên họp tiến hành thảo luận, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận và Trưởng các phòng, ban, đơn vị đã phát biểu đóng góp ý kiến, bàn biện pháp giải quyết các vướng mắc đối với các chợ Lâm Du - phường Bồ Đề, chợ Gia Lâm - phường Ngọc Lâm, chợ Kim Quan - phường Việt Hưng và chợ Tình Quang - phường Giang Biên; Thảo luận phương án quản lý, khai thác đối với 19 ô đất đã bàn giao sau giải phóng mặt bằng và phương án xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, tập thể UBND quận thống nhất kết luận:

1. Giao Phòng Kinh tế quận tổng hợp các nội dung về biện pháp giải quyết vướng mắc đối với từng chợ, tham mưu UBND quận báo cáo xin ý kiến Thường trực quận ủy Long Biên

2. Đối với những ô đất đã GPMB xong thì thực hiện phương án quản lý theo hình thức rào chống lấn chiếm, đổ phế thải, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Đối với những ô đất chưa GPMB xong thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện dứt điểm GPMB, đồng thời tiến hành quây rào chống tái lấn chiếm với phần diện tích đã thu hồi mặt bằng.

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất quận tổng hợp, hoàn chỉnh phương án, báo cáo xin ý kiến Thường trực Quận ủy Long Biên trước ngày 16/04/2018; đồng thời phối hợp với phòng Tài chính - kế hoạch quận tham mưu triển khai thực hiện phương án rào toàn bộ các ô đất trên.

3. Các phương án XHH khai thác cơ sở vật chất Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường được đề xuất đều không có tính khả thi. Giao phòng Tài chính - kế hoạch tiếp tục nghiên cứu, thực hiện thí điểm giao Trung tâm văn hóa thể thao 02 phường về Trung tâm văn hóa thể thao quận quản lý.